Les escales de portacontenidors de més de 20.000 TEU creixen un 78% al Port de Barcelona

La tendència al gegantisme que viu la indústria naviliera a nivell internacional s’està deixant notar clarament al Port de Barcelona en els darrers anys. Entre els mesos de gener i novembre de 2021, les escales de vaixells portacontenidors de més de 20.000 TEU de capacitat han crescut un 78% al port català respecte al mateix període de 2020, sumant un total de 32. L’acceleració d’aquesta tendència és molt més evident si la comparativa es fa amb l’any 2019, quan el Port de Barcelona no va rebre cap escala de portacontenidors de més de 20.000 TEU de capacitat.

L’arribada d’aquests grans contenidors genera economies d’escala al Port, concentrant en menys escales la manipulació d’un número més elevat de contenidors i, per tant, més volum de mercaderies. Tant és així que els contenidors manipulats per escala al Port de Barcelona han crescut de forma substancial i, mes a mes, es trenquen els rècords de manipulació de contenidors per escala. De fet, en els primers onze mesos de 2021 en un total de 43 escales s’han superat els 10.000 TEU manipulats, mentre que durant l’any anterior aquesta fita es va aconseguir en 28 ocasions.

Aquests elevades xifres fan que, a 30 de novembre de 2021, més de la meitat dels contenidors que han transitat pel Port de Barcelona ho hagin fet a bord d’un vaixell de més de 8.000 TEU de capacitat: el 17% ho ha fet a bord de vaixells de més de 20.000 TEU; el 6% en portacontenidors d’entre 15.000 i 20.000 TEU; un 17% ha arribat o sortit en vaixells de entre 10.000 i 15.000 TEU; i un altre 17%, en vaixells d’entre 8.000 i 10.000 TEU.

La creixent tendència al gegantisme genera, doncs, elevats pics de concentració de càrrega en grans bucs oceànics i amb un menor nombre d’escales, el que impacta directament en la forma en què les terminals i els treballadors portuaris han de plantejar els seus serveis. Els impactes en els ports i en les seves comunitats portuàries es deixen notar en l’àmbit de la sostenibilitat tant social com econòmica i ambiental, concentrant els horaris de feina de terminals i estibadors; fent necessàries infraestructures amb més capacitat i millor preparades; però també disminuint el rati contenidor/emissions al concentrar més mercaderia en un únic vaixell i, per tant, una escala i un viatge. A més, aquests grans portacontenidors són els més nous de la flota mundial i, per tant, també els més eficients pel que fa al consum energètic i a les emissions.

Excel·lent resposta de la Comunitat Portuària

La Comunitat Portuària de Barcelona està fent front de manera excel·lent a totes aquestes noves exigències operatives derivades de la tendència al gegantisme que impera entre les navilieres de contenidors, oferint una elevada productivitat per escala. En aquest sentit, és clau destacar la rellevància de les importants inversions realitzades per BEST i per APM Terminals Barcelona, tant pel que fa a la maquinària per operar aquest tipus de vaixells com pel que fa a les tecnologies dels sistemes operatius.

“Els elevats rendiments que aconsegueixen les terminals de contenidors del Port de Barcelona han fet possible reduir els dies d’estada a port dels vaixells, fent més competitius els costos portuaris i operatius dels armadors. El temps guanyat al Port de Barcelona permet a les navilieres reduir la velocitat de navegació dels vaixells per arribar als següents ports d’escala, fet que genera un important estalvi de combustible i, per tant, d’emissions”, recorda el president del Port de Barcelona, Damià Calvet.

Per a la història d’aquest Port queda ja la data del 31 de maig de 2020, quan va atracar als seus molls el primer vaixell de més de 20.000 TEU de capacitat. Va ser l’MSC Sixin, un portacontenidors de 23.656 TEU, un dels més grans del món, que va operar a les instal·lacions de Hutchison Ports BEST.

Els primers vaixells portacontenidors de més de 20.000 TEU de capacitat van començar a navegar l’any 2017 i, d’aleshores ençà, el seu número no ha parat de créixer. L’any 2021 es van afegir 14 vaixells d’aquest tipus a la flota mundial, fins assolir els actuals 89 portacontenidors de més de 20.000 TEU en operació. Actualment, hi ha ordres de construcció per a 52 vaixells més d’aquesta capacitat.

Fecha del Taller: