Les empreses del Clúster Railgrup facturen més de 13.800 milions d’euros

El clúster del sector ferroviari Railgrup ha experimentat un creixement en el nombre d’empreses associades, registrant 21 noves altes, que configuren una associació les empreses de la qual facturen per un valor superior als 13.800 milions d’euros. A més, al llarg d’aquest any, les companyies que integren Railgrup han aconseguit 10 milions d’euros de finançament en projectes d’innovació. Railgrup és també un observatori de tendències i innovació; al llarg del 2015 s’han impulsat molts projectes innovadors, s’han obert nous mercats, s’ha continuat amb la formació especialitzada i s’ha insistit especialment en tot allò relatiu a la cooperació tecnològica. A tall d’exemple, el 2015 s’han organitzat 31 activitats col·laboratives en què han participat representants de 179 empreses.

En l’apartat projectes, fins a 43 companyies han enriquit els sis projectes impulsats des de les comissions i grups de treball. Uns projectes que, en tots els casos, porten imprès el segell de la innovació i la cooperació.

Fecha del Taller: