Les empreses de l’Efficiency Network del Port de Barcelona compleixen els estàndards de qualitat per sobre del 95%

Les empreses de la Marca de Qualitat del Port de Barcelona Efficiency Network, un total de 70, han assolit al 2014 un grau de compliment dels seus estàndards de qualitat superior al 95%. Aquesta dada es desprèn de les 212 auditories que s’han realitzat al llarg de l’any i s’ha donat a conèixer en el Comitè de Seguiment de la Marca de Qualitat reunit recentment. Aquest grup de treball, depenent del Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària, està format per una representació de les empreses certificades i de les administracions col·laboradores: la Duana, els Serveis d’Inspecció en Frontera i el SOIVRE.

Pel que fa a l’evolució del grau de compliment dels Compromisos, s’ha detectat que el nivell d’eficiència (agilitat i rapidesa) de les cadenes certificades és un 12% superior a la resta de les empreses.

Actualment hi ha 4 empreses en procés de certificació que, si superen les respectives auditories, s’incorporaran a les 70 empreses certificades.

Fecha del Taller: