Les empreses catalanes tenen més de 8.300 filials establertes en 131 països

Les empreses catalanes tenen més de 8.300 filials a l’estranger establertes en 131 països, segons dades de la Conselleria d’Empresa i Ocupació. Aquesta dada revela que aquestes filials pertanyen a 3.150 empreses. Principalment són dels sectors químic, maquinària i equips, construcció i financer i assegurances, i estan establertes a Portugal, França, Mèxic, els Estats Units i Brasil.

Així mateix, una de cada cinc de les empreses catalanes que exporten regularment està implantada a l’exterior, fet que constata també una internacionalització més avançada de les empreses i un alt grau d’obertura de l’economia catalana.

Per altra banda, el número d’empreses exportadores regulars s’ha incrementat un 21% en el període 2011-2014 fins a situar-se en 15.946, un creixement donat pel fort augment de les empreses exportadores fora d’Europa, en especial a Àsia (57,4%).

L’any passat les exportacions catalanes van superar per primera vegada els 60.000 milions d’euros, mentre que les vendes a la resta de l’Estat espanyol van assolir els 42.000 milions d’euros. D’aquesta manera, el 58,7% de les vendes de Catalunya tenen com a destí el món, un percentatge que ha crescut els darrers anys, i un 41,3% l’Estat espanyol.

De fet, les exportacions i les vendes a la resta de l’Estat representen el 51,3% del PIB de Catalunya. Això significa que Catalunya ocuparia la 10a posició de la Unió Europea pel que fa a la ràtio d’exportacions respecte el PIB, per sobre de països de dimensió similar com Dinamarca, Finlàndia o Àustria.

Aquestes dades s’enmarquen dins l’estratègia d’internacionalització que impulsa la Generalitat, que dóna suport a l’empresa catalana en els camps de les exportacions, les implantacions a l’estranger i la cooperació tecnològica i contractació pública internacional, i que treballa en el camp de l’atracció d’inversions estrangeres.

En aquest context, el Departament d’Empresa i Ocupació continua impulsant la xarxa de 35 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions, amb un àmbit d’actuació de més de 90 països.

Aquesta xarxa d’oficines també és responsable de la identificació i acompanyament de projectes empresarials que acaben invertint a Catalunya.

Segons dades de l’FDI Markets del Financial Times, que recull les inversions fetes públiques per les mateixes empreses, Catalunya va ser el 2014 la regió de l’Europa continental que va captar més projectes i crear més llocs de treball vinculats als projectes d’inversió estrangera. Segons aquesta font, el 2014 Catalunya va atraure 103 nous projectes que van suposar una inversió de 1.892 milions d’euros i la creació de 6.458 llocs de treball.

En aquest sentit, segons la consultoria EY, Barcelona és una de les 10 ciutats d’Europa més atractives per invertir, i és la capital europea que més llocs de treball crea associats a inversió estrangera.

Actualment hi ha més de 5.700 empreses estrangeres establertes a Catalunya, el 41% del total de companyies estrangeres amb presència a l’Estat espanyol. Els principals països d’origen d’aquestes empreses són Alemanya (14,6%), França (12,7%), els Estats Units (10,9%) i Països Baixos (10,5%).

Fecha del Taller: