L’economia catalana manté el seu dinamisme en el primer trimestre

La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat l’informe de conjuntura del primer trimestre. Les previsions d’alentiment de l’economia espanyola i catalana, presentades a finals de l’any passat, no s’estan complint. Tot el contrari, les dades confirmen que l’economia catalana manté un bon ritme de creixement en el primer trimestre, clarament per sobre del 3%.

Segons estimacions pròpies del Gabinet d’Estudis de la Cambra i AQR-LAB de la UB, el PIB de l’economia catalana ha augmentat un 0,7% en taxa intertrimestral, i podria continuar creixent al mateix ritme en el segon trimestre. Aquest creixement és només una dècima inferior al 0,8% del quart trimestre de 2017 estimat per l’Idescat. D’altra banda, és idèntica a l’estimació feta pel Banc d’Espanya per a l’economia espanyola en el primer trimestre (0,7%). D’acord amb aquestes previsions, el creixement interanual del PIB hauria estat del 3,3% al primer trimestre i del 3,1% al segon.

El comportament de l’ocupació també mostra que l’economia catalana manté el dinamisme, ja que el nombre d’afiliats a Catalunya torna a registrar un major creixement que el conjunt d’Espanya. Concretament, creix un 3,7% el primer trimestre, respecte el 3,4% del trimestre anterior.

La millora de la situació econòmica a Catalunya té a veure amb el favorable context exterior i cal recordar que l’economia mundial ha crescut el 3,9% el 2017, sis dècimes més que l’any anterior, i que el comerç mundial també ha accelerat el seu creixement. Per a una economia oberta i competitiva com la catalana això ha suposat un notable impuls de les seves exportacions, que han crescut per sobre de les espanyoles i de les europees. Això ha permès que el creixement de l’economia catalana fos més equilibrat que en el passat, perquè tant la demanda interna con la demanda externa han tingut una aportació positiva.

Per altra banda, sectors com el turisme i el comerç, han reprès amb força el creixement en el 2018.

També cal tenir en compte que les condicions financeres continuen sent molt favorables. Una vegada les empreses han reduït el seu nivell d’endeutament i les perspectives econòmiques es consoliden, els baixos tipus d’interès incentiven la inversió empresarial. Per això, es preveu que el 2018 la inversió serà un dels principals motors del creixement i això podria obrir una nova etapa de creixement de la productivitat a mitjà termini, que hauria de traduir-se en un augment dels salaris.

Finalment, l’economia catalana manté una inèrcia positiva important, que la Cambra de Comerç de Barcelona preveu duri tot el 2018 i 2019.

Fecha del Taller: