L’economia catalana creix un 3,4% el 2015

L’economia catalana va tancar el quart trimestre del 2015 amb un creixement interanual del 4’1%, gràcies al dinamisme de la demanda interna i als bons resultats obtinguts per les exportacions de béns i de serveis. La mitjana dels quatre trimestres de l’any situa el creixement del 2015 en un 3,4%, el registre més alt dels darrers nou anys. Aquestes dades corresponen a l’estimació que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat

Catalunya creix per sobre d’Espanya (3,2%) i de la mitjana de la zona euro (1,6%). D’acord amb les previsions econòmiques d’hivern que ha fet públiques la Comissió Europea,  països com Alemanya (1,7%), Itàlia (0,8%) o Finlàndia (0%), han registrat una evolució inferior que la de l’economia catalana. De fet, els únics països que creixen per sobre són Irlanda (6,9%), Malta (4,9%), Luxemburg (4,7%) i Eslovàquia (3,5%).

El creixement mitjà del sector industrial se situa en un  2,7%, és a dir, 1,2 punts percentuals més que el 2014, i suma tres anys de creixements positius.

El sector de serveis és el que presenta el creixement més important, amb un 3,8%, i el que contribueix amb major mesura als resultats obtinguts pel conjunt de l’economia.

Fecha del Taller: