L’autogeneració a partir d’energia fotovoltaica va créixer un 140% a Catalunya l’any 2020, fins als 84,5 MW

Catalunya va tancar l’any 2020 amb 8.229 instal·lacions d’autoconsum a partir d’energia fotovoltaica en servei, xifra que multiplica per 3,5 els equips que hi havia l’any anterior La potència instal·lada en aquesta modalitat va assolir els 84,5 MW, i va registrar una taxa de creixement anual del 141% fins a multiplicar per 2,4 la capacitat d’autoproducció d’electricitat a partir del Sol en els últims 12 mesos. Segons dades de l’Observatori de l’autoconsum a Catalunya, de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) -ens adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement-, durant l’any es van posar en marxa 5.869 noves instal·lacions, que totalitzen 49,47 MW de potència. Des de principis de l’any 2019, es registra un increment trimestral mitjà del 48% en el nombre de noves instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic instal·lades a Catalunya.

El 75,5% de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a Catalunya tenen una potència igual o inferior a 5 kW, més habituals en l’àmbit domèstic, mentre que només el 5,9% correspon a grans instal·lacions d’autoconsum per sobre de 25 kW, pròpies d’instal·lacions associades al sector industrial o serveis. A més, la tendència observada indica que cada cop es posen en marxa instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic més petites, és a dir, amb un major pes de l’autoconsum domèstic.

Aquestes xifres reflecteixen que els ciutadans i les empreses de Catalunya han fet seva l’aposta per una transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic. L’autoconsum fotovoltaic és una de les peces fonamentals del model energètic del futur, ja que permet que el ciutadà generi, gestioni i consumeixi la seva pròpia energia, i que aquesta provingui de fonts renovables amb un impacte mínim sobre l’entorn.

Sant Cugat del Vallès és el municipi amb major nombre d’instal·lacions d’autoconsum (525), mentre que Barcelona és el municipi amb una major potència instal·lada (4,7 MW). Tanmateix, el municipi amb una major penetració de l’autoconsum entre la seva població és Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), ja que compta amb 14,4 instal·lacions per cada 1.000 habitants. El segueixen Tiana i Alella, al Maresme, amb 10,9 i 9,9 instal·lacions per cada 1.000 habitants respectivament. Amb l’objectiu de facilitar la instal·lació d’equips d’autogeneració domèstics, l’ICAEN disposa d’un cercador que permet als ciutadans conèixer quines bonificacions tenen les ordenances del seu municipi per a aquests equips.

Els càlculs realitzats a partir de totes les dades registrades confirma l’existència d’una correlació directa entre el nombre d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic per cada 1.000 habitants i el pes dels habitatges unifamiliars sobre el total d’habitatge en el municipi. Això vol dir que, fins al moment, els equips d’autogeneració tenen una major penetració en aquells municipis on hi ha més habitatges unifamiliars.

La transició energètica de Catalunya requereix aprofitar el potencial que ofereixen les energies renovables al país en totes les seves modalitats, ja siguin grans instal·lacions de generació o, sobretot, sistemes basats en l’autogeneració a partir de recursos renovables i autòctons, com poden ser la biomassa o l’energia solar. L’impuls de l’autoconsum és un dels eixos per assolir la descarbonització de l’economia i la societat catalanes l’any 2050.

page2image3763408

Fecha del Taller: