L’Aeroport de Barcelona s’integra al programa A-CDM europeu per optimitzar la gestió del trànsit aeri

L’Aeroport de Barcelona-el Prat ha completat amb èxit el procés d’integració al programa Airport-Collaborative Decision Making (A-CDM), amb el que es converteix en el divuitè aeroport d’Europa que implanta en la seva totalitat aquest nou sistema de treball per optimitzar la gestió de les seves operacions.

El programa A-CDM és una iniciativa conjunta d’àmbit europeu emparada per Eurocontrol, ACI-Europe, CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) i IATA per millorar l’eficiència de les operacions aeroportuàries, reduint demores, incrementant la predictibilitat de les operacions i optimitzant l’ús dels recursos, tant materials (capacitat de l’espai aeri, capacitat de les pistes, estacionaments…) com humans (equips d’assistència a terra, gestor aeroportuari, companyies aèries…).

Aquest projecte implica que els principals agents involucrats en les operacions aeroportuàries dels aeroports CDM es comprometen a una major permeabilitat davant la resta d’actors involucrats en l’operativa de cada vol, apostant per la presa de decisions conjunta mitjançant la posada en comú de la informació de que disposa cada un d’ells.

El sistema A-CDM permet que Eurocontrol, les companyies aèries i de handling, els proveïdors de navegació aèria i els propis aeroports comparteixin una informació actualitzada i precisa que fins ara no era de coneixement mutu, amb la consegüent repercussió en els vols i el benefici tant per totes les parts implicades com pels passatgers i el mediambient.

Les companyies aèries i els agents de handling disposaran de dades amb major antelació, podran fer una millor planificació dels treballs i milloraran, entre altres, el coneixement de la situació exacta de les aeronaus en cada moment. A més, es podrà reduir el cost dels moviments a terra derivat d’una menor despesa de combustible al reduir temps de rodatge i espera en capçaleres, la qual cosa repercuteix també en el medi ambient i atenua l’impacte ambiental.
Respecte als passatgers, el benefici també és important donat que millorarà la puntualitat, s’incrementarà la satisfacció dels usuaris, es reduiran les connexions perdudes i disposaran de millor informació i servei durant períodes d’incidències.

Fecha del Taller: