L’activitat portuària dels ports de la Generalitat genera 992 milions anuals de facturació

Ports de la Generalitat ha encarregat al Laboratori de transferència de la Universitat de Barcelona (UB) un estudi per analitzar l’impacte econòmic que genera l’activitat dels 45 ports que són competència de la Generalitat sobre l’economia catalana, que no inclou els ports de Barcelona i Tarragona. L’informe mostra que l’activitat realitzada l’any 2014 als 45 ports va generar una facturació de 991,6 milions d’euros, és a dir, va permetre facturar a Catalunya diàriament per valor de 2,7 milions d’euros. Al mateix temps, va aportar 448,2 milions d’euros al PIB de Catalunya (un 0,22% del PIB total català).

Per elaborar aquest document s’ha pres com a referència l’any 2014 i s’han analitzat els set segments d’activitat següents: pesquera, nàutica, comercial, construcció i reparació de vaixells, restauració, turística i pública (aquesta darrera es refereix als serveis prestats directament per l’empresa Ports de la Generalitat). En total s’ha treballat amb 734 empreses (principalment confraries de pescadors, clubs nàutics i drassanes), amb informació relativa de 1.934 armadors i tripulants de vaixells de pesca.

Els sectors que han tingut major facturació i major ocupació de treballadors derivats de l’activitat portuària han estat pesca i aqüicultura, amb una facturació total de 110,7 milions d’euros i 2.117 ocupats; el sector d’emmagatzematge de mercaderies i activitats afins al transport amb 97,3 milions i 289 treballadors. El sector d’activitats esportives, recreatives i entreteniment amb 95,4 milions d’euros de facturació i 794 treballadors; i el sector de serveis de restauració amb 84,6 milions i 1.487 treballadors.

Fecha del Taller: