La Zona Franca de Barcelona publica el concurs per a la reindustrialització dels terrenys de Nissan

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, com a propietari dels terrenys de la planta de Nissan, publicarà demà el concurs per a la reindustrialització de l’àrea implicada. El principal objectiu és el de fer possible tots els acords de la taula de reindustrialització formada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, la Generalitat de Catalunya, Nissan, els sindicats de l’empresa i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la prioritat del qual és recuperar els llocs de treball perduts amb la sortida de Nissan i assegurar que la parcel·la tingui una activitat industrial,  preferentment del sector de l’automoció, i logística.

D’aquesta manera avui ha culminat tot el procés d’uns mesos d’intens treball marcats per la participació i el consens entre totes les parts implicades.

En referència al concurs, que ha comptat amb l’assistència i assessorament del Bufet d’Advocats de Roca Junyent, la data límit per a la presentació de les ofertes serà el 15 d’agost i l’1 de setembre es realitzarà l’obertura del sobre A, que ha de contenir la documentació general i administrativa. Un dia més tard, el 2 de setembre, es procedirà a l’ obertura del sobre B, on ha de constar tota la documentació relativa al projecte tècnic. Finalment, el 15 de setembre s’obrirà el sobre C, amb la proposta econòmica.

D’aquesta manera, s’espera que a partir del 15 de setembre s’iniciïn els tràmits necessaris per a designar la candidatura guanyadora.

Fecha del Taller: