La Zona Franca de Barcelona impulsora de l’Associació Mundial de Zones Franques

L’Associació Mundial de Zones Franques (WFZO) es va constituir el mes de maig de 2014 amb el suport de la Zona Franca de Barcelona. L’objectiu de l’entitat és representar el seus interessos en instàncies internacionals, i difondre els avantatges de les zones franques per a l’economia i el comerç, el desenvolupament social i la inversió internacional.

L’Associació Mundial de Zones Franques (WFZO), entitat sense ànim de lucre, té la seva seu a Ginebra i la seva direcció operativa a Dubai. El comitè directiu el componen 15 representats de diferents Zones Franques, entre els que hi ha la Zona Franca de Barcelona que, de moment, és la única zona franca espanyola present a la direcció de l’associació i la primera del territori continental europeu.

La WFZO te per finalitat representar el seus interessos en instàncies internacionals, aportar coneixement sobre les zones franques, establir vincles de col·laboració i difondre els avantatges de les zones franques per a l’economia i el comerç, el desenvolupament social i la inversió internacional.

En aquest sentit, el Consorci de la Zona Franca està duent a terme una activa política d’establiment de lligams de col·laboració amb altres zones franques com la Tànger Free Zone o la FZ de El Paso, la primera situada estratègicament per als intercanvis comercials entre Europa i Àfrica i la segona en un important enclavament de la frontera entre EEUU i Mèxic.

L’ associació, que compta de moment amb 103 membres associats de 30 països d’arreu del món, està oberta a les zones franques de països membres de l’Organització de Nacions Unides per a que s’integrin en aquesta entitat, amb la finalitat de subratllar el protagonisme de les zones franques en el comerç internacional i també per a constituir un organisme que pugui facilitar serveis als seus associats, com formació tècnica, informes, estudis i estadístiques en temes de la seva especialitat. La WFZO preveu ser interlocutora d’entitats com la World Trade Organization, la World Customs Organization i la UN Agencies, per la qual cosa està oberta també a entitats de zones franques, zones franques individuals o empreses individuals que treballin en l’àmbit de las zones franques des de qualsevol camp (ja sigui acadèmic, com consultories, corporacions privades, agències governamentals) per a que s’integrin en l’associació.

El president de l’Organització Mundial de Zones Franques, Mohammed Alzarooni, va portar a terme un viatge oficial a Barcelona, pronunciant una conferencia al Consorci de la Zona Franca i dins de les activitats de Barcelona Centre Logístic (BCL).

En la seva intervenció, el president de la WFZO es va referir a la importància de les zones franques en l’economia global i va explicar que al món hi ha unes 3.500 zones franques que representen uns 60 milions de llocs de treball, el que equival aproximadament al 3% de la població activa mundial, d’aquí la rellevància de la creació de la WFZO i del paper que ha de jugar davant instàncies i organitzacions internacionals relacionades amb el comerç mundial.

Font i foto: BCL

Fecha del Taller: