La ZAL del Port de Barcelona se certifica en la ISO 50001

CILSA, empresa que gestiona la ZAL Port, ha rebut el certificat ISO 50001 que ha estat auditat i certificat per Bureau Veritas Certification. Aquesta acreditació assegura que la companyia compleix amb els màxims estàndards en eficiència energètica i en la gestió de l’ús i consum de l’energia a la Zona d’Activitats Logístiques del Port de Barcelona.

Amb l’obtenció d’aquesta nova certificació ambiental, CILSA, que ja compta des del 2015 amb la certificació ISO 14001 i des del 2016 amb l’EMAS III, tanca el cercle d’un procés que demostra el seu compromís amb el medi ambient. Aquest certificat acredita que la ZAL Port compleix amb els requisits per dur a terme millores contínues i sistemàtiques del rendiment energètic de l’organització, la qual cosa contribueix a un ús de l’energia més eficient i més sostenible.

Entre les últimes mesures adoptades a la ZAL destaquen la substitució de l’enllumenat públic del parc per enllumenat LED, generant-se un estalvi energètic substancial i una reducció de les emissions de CO2.

Fecha del Taller: