La Taula del Sector Logístic engega el desenvolupament dels projectes del PDM 2020-2025 sobre logística urbana

La Taula del Sector Logístic del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, òrgan de debat, consens i coordinació per a la millora de la mobilitat de les mercaderies, ha iniciat els treballs per a la implementació dels projectes inscrits en el marc del Pla de Mobilitat 2020-2025 relatius a la logística urbana. El plenari es va reunir dimecres passat telemàticament, després de dos anys de no fer-ho, primer per la finalització de la vigència de l’anterior PDM i després, com a conseqüència de la pandèmia. Així, la Taula engega una nova etapa, amb un nou PDM i també un abast territorial més ampli, atès que anteriorment abastava estrictament la Regió Metropolitana de Barcelona.

Liderada per la Generalitat de Catalunya i l’ATM de l’àrea de Barcelona, la Taula del Sector Logístic està integrada per una quarantena de membres de diverses administracions –com, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona o el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana–, operadors de transport (FGC, TMB, Renfe), ens i organismes com el Port de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, o l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, sindicats i organitzacions associatives del sector del transport de mercaderies, de la distribució i de la logística. Aquest òrgan té la missió de canalitzar les problemàtiques del sector logístic urbà i consensuar actuacions concretes alineades amb els objectius del PDM, establint sinèrgies entre elles.

Nous projectes

La Taula del Sector Logístic vol promoure que la distribució de les mercaderies i la logística en el seu conjunt convisquin de manera eficient i amb el mínim d’externalitats possibles en uns entorns urbans cada vegada més densos i complexes. En aquest nou període, aquests seran els principals projectes en què treballarà:

 • Projecte pilot dels Plans de Logística Urbana Sostenible (PLUS)
 • Plataforma digital d’informació logística i definició d’itineraris preferents de transport de mercaderies
 • Edició millorada de la Guia per a la gestió de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)
 • Noves tendències globals
 • Harmonització d’ordenances municipals
 • Subvencions a la flota motoritzada i ciclologística
 • Campanyes per a reduir les externalitats de l’e-commerce o del km extra
 • Aplicació de la DUM i digitalització de zones de càrrega i descàrrega
 • Porta urbana de les mercaderies que arriben per ferrocarril
 • Aparcaments de camions: serveis i infraestructures
 • Flotes mediambientalment netes i funcionals
 • Infraestructures de recàrrega
 • Intermodalitat del transport per ferrocarril
 • Flexibilització de l’accés i la descàrrega: hores vall i nocturna
 • Desplegament de xarxa de taquilles per a paquets
 • Increment de la disponibilitat de microhubs urbans de consolidació
 • Establiment de carrils multiús

Fecha del Taller: