La Taula de la Qualitat de Aire avança en les mesures per reduir els vehicles de la conurbació de Barcelona

La col·laboració entre administracions i les dinàmiques de treball que s’estan duent a terme per millorar la qualitat de l’aire a la zona metropolitana avancen positivament. Així es va posar de manifest durant la reunió de la Taula de la Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona.

Els tres grups de treball creats (Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida, Accessos a Barcelona i Distribució Urbana de Mercaderies) ja han començat a treballar per reduir entre un 25% i un 30% els vehicles que circulen a les àrees urbanes de Barcelona i la seva conurbació, així com disminuir les congestions de trànsit i ambientalitzar el transport de mercaderies.

Algunes de les accions que es portaran a terme són reduir les emissions d’òxids de nitrogen i modificar el sistema ecoviaT per eliminar les bonificacions als vehicles dièsel i beneficiar els que emeten menys òxids de nitrogen a les autopistes de la Generalitat.

Per altra banda, s’està col·laborant amb la Dirección General de Tráfico (DGT) per definir una proposta d’etiquetatge de vehicles que permetrà classificar els vehicles més contaminants i, per tant, millorar l’aplicació de les polítiques de regulació. En aquesta tasca, s’analitzarà el parc circulant per proposar l’etiquetatge del 50% del parc de vehicles més brut de Barcelona. Les motocicletes també seran motiu d’un altre tipus d’etiquetes.

La Taula de la Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona és un òrgan de participació social ideat com un espai territorial d’informació, participació i consulta en l’àmbit de la contaminació. Hi formen part les institucions, administracions i entitats ciutadanes que, pels seus coneixements tècnics, per la naturalesa de la seva activitat o per l’interès general en la qualitat de l’aire, poden considerar-se afectades. Hi participen, entre d’altres, representants de la Generalitat, els ajuntaments de la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Autoritat Portuària de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Aeroport de Barcelona, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, organitzacions i centres de recerca.

Fecha del Taller: