La Rete Autostrade Mediterranee i la 2E3S promouran la formació i la innovació en transport intermodal

El president i administrador delegat de la RAM, Antonio Cancian, i el director de l’Escola, Eduard Rodés, han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar iniciatives comunes per promoure el Short Sea Shipping i el transport intermodal a través de cursos de formació i projectes innovadors.

La participació en projectes finançats amb fons europeus, amb la implicació d’altres països de l’àrea mediterrània, així com el llançament de cursos dedicats a professionals per a la promoció del short sea shipping, de les autopistes del mar i el desenvolupament del transport intermodal, són algunes de les accions i de les iniciatives que la RAM i l’Escola emprendran a partir d’ara i gràcies a l’acord signat.

L’acord entre Rete Autostrade Mediterranee Spa (RAM), associació italiana per a la promoció de les autopistes del mar, i l’Escola Europea de Short Sea Shipping es va signar a Nàpols, en el marc del congrés “Itàlia entre els corredors europeus i la Mediterrània” , organitzat per RAM a ocasió de l’esdeveniment Naples Shipping Week 2016.

Fecha del Taller: