La Marca de Qualitat del Port de Barcelona celebra el seu cinquè aniversari premiant el compromís de les empreses

La Marca de Qualitat Efficiency Network del Port de Barcelona ha celebrat els seus cinc anys de vida amb el lliurament de guardons de la 1a edició dels Premis Efficiency Network a l’Excel·lència. L’acte, presidit pel director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa, i pel president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, va posar de manifest l’esforç i dedicació de totes les organitzacions implicades en la certificació per diferenciar-se com a empreses compromeses amb la qualitat i l’eficiència.

Les empreses Ibercondor, Impex Consultores, Marmedsa, Nadal Forwarding i Transportes Portuarios es van alçar amb els guardons de les diferents categories d’entre les 18 empreses i 26 candidatures que optaven als premis.

Els premiats, categoria a categoria

  • Categoria ‘Les persones, factor clau’: La tècnica del departament de Qualitat de l’empresa consignatària Marmedsa, Cristina Pérez, va ser premiada per la seva implicació en el desenvolupament i consolidació de la Marca. El jurat va valorar el seu paper destacat dins la companyia per assegurar el compliment dels estàndards del segell, així com la seva proactivitat per transmetre els valors i els requisits de la certificació.
  • Categoria ‘Orientació a objectius comuns. La col·laboració entre empreses Efficiency Network’: Les empreses Impex Consultores i Transportes Portuarios han estat guardonades per la implementació d’eines col·laboratives a través de la Marca de Qualitat. La coordinació entre l’empresa consultora i l’operador logístic ha permès integrar i crear nous serveis a mida dels seus clients. En definitiva, la relació entre els dos operadors ha resultat en una millora de l’oferta al client final y ha permès millorar els indicadors d’eficiència de la seva cadena de valor.
  • Categoria ‘La Marca com a eina de suport a la millora contínua de l’empresa’: L’empresa especialitzada en transport internacional, logística i gestió duanera Ibercondor va ser guardonada per la implantació d’un nou procediment intern de coordinació que els hi ha permès mesurar i millorar la qualitat del servei que ofereixen. La iniciativa ha agilitzat el flux d’informació entre departaments i ha millorat la seva capacitat de planificació i actuació en el despatx de la mercaderia.
  • Categoria ‘La transmissió dels compromisos de la Marca al client final: Nadal Forwarding, companyia especialitzada en transport internacional, va ser premiada per laincorporació de la certificació a la seva web corporativa, a través de la qual aporta informació específica per a clients amb el detall dels compromisos i els beneficis que obtenen de treballar amb una companyia Efficiency Network.

El segell també va reconèixer les 16 organitzacions -12 empreses i 4 administracions- que han confiat en la Marca des del seu llançament, per la seva visió i participació en l’inici de la Marca de Qualitat i per seguir apostant, 5 anys més tard, per aquesta eina d’eficiència. Les organitzacions reconegudes van ser: Agència Pérez i Cia, Agunsa Europa, BEST, Butransa, China Shipping Spain Agency, Masiques Serveis Logístics i duaners, Operinter, Terminal de Contenidors de Barcelona, Transcoma Global Logistic, Transports i consignacions Marítimes, Transports Portuaris, Universal Global Logistics, Duanes i Impostos Especials de Catalunya, el Servei d’Inspecció SOIVRE a Barcelona, la Direcció de l’Àrea de Sanitat i Política Social a Catalunya, i la Direcció de l’Àrea d’Agricultura i Pesca a Catalunya.

Efficiency Network

La Marca de Qualitat Efficiency Network del Port de Barcelona, que actualment reuneix 74 empreses i 4 administracions (Duana, Serveis de inspecció en Frontera, SOIVRE i el Port), certifica els operadors especialitzats en mercaderia contenitzada que treballen al recinte portuari català i que es comprometen i preocupen per oferir fiabilitat i seguretat als seus clients. El segell pretén millorar la competitivitat del Port incrementant l’eficiència i l’eficàcia del servei ofert pel conjunt d’operadors i administracions de l’enclavament i aportar valor als clients, a més de posicionar-se com un referent de bones pràctiques al sector.

Per comprovar periòdicament que les empreses implicades compleixen amb els seus estàndards d’eficiència, el Port de Barcelona gestiona un sistema d’indicadors i auditories que avalua de forma continuada als operadors certificats. Els últims informes de seguiment conclouen que les companyies integrades a la Marca són ara un 30% més àgils en la gestió del despatx duaner que el 2010, un any abans que es posés en marxa el pla de qualitat, i la seva fiabilitat és un 20% superior a la de la resta d’operadors que treballen al recinte portuari. A més, si qualsevol dels operadors integrats al segell incompleix amb els compromisos establerts, el client final (propietari de la mercaderia transportada) rep una compensació per part del Port de Barcelona. Es tracta d’una mesura orientada a la fidelització del client i que demostra el grau de compromís de totes les parts implicades per oferir el millor servei.

Les empreses certificades representen ja el 60% del tràfic de contenidors que canalitza el Port, un volum de mercaderies que compleix, per tant, amb els requisits d’eficiència, agilitat i transparència establerts per la marca.

Fecha del Taller: