La inversió industrial va augmentar un 12% l’any 2015

Segons dades de l’Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya 2015, elaborat per la Direcció General d’Indústria, l’any 2015 l’augment de l’activitat industrial va ser el més alt dels darrers cinc anys: el VAB industrial es va incrementar un 2,7%, un punt per sobre del de la zona euro (1,8%), mentre que l’Índex de Producció Industrial (IPI) va créixer un 2,6%. Aquests resultats positius van anar de la mà d’un elevat nivell de confiança dels empresaris, mesurat en l’Indicador de Clima Industrial, el més elevat dels darrers vuit anys havent crescut 5 punts respecte a l’any anterior.

Com a conseqüència de la confiança empresarial, la inversió industrial a Catalunya va augmentar un 12,2% l’any 2015. Es tracta del creixement més accentuat des de l’any 2000, que ha afectat tant a grans empreses (18,6%) com a pimes (7,1%). Aquestes dades contrasten amb el retrocés experimentat a l’Estat espanyol (-1,5%) i amb l’augment més moderat de la zona euro (5%). Pel que fa a la finalitat d’aquestes inversions, destaca el 33,1% del total que es destina a l’ampliació de capacitat.

Les inversions estrangeres a la indústria també van créixer de forma notable, un 51,4% amb relació al 2014, i van sumar el 26,9% del total d’inversions foranes a Catalunya. Van suposar, a més, un 22,9% de les inversions estrangeres industrials a l’Estat espanyol.

Pel que fa les exportacions, el 2015 van créixer un 6,1%, la taxa de variació més alta des del 2012. Les vendes a l’exterior van sumar en total 63.860 milions d’euros, i el sector que més va créixer (+10,5%) va ser el grup de contingut tecnològic alt (maquinària d’oficina, ordinadors, electrònica, productes farmacèutics, etc.). Les exportacions catalanes d’aquest sector sumen un 28,5% del total de l’Estat espanyol. Per zones, cal destacar l’augment de les exportacions a Amèrica del Nord (20,6%), que han estat afavorides pel canvi de divisa favorable a l’euro.

Fecha del Taller: