La industria petroquímica internacional es reuneix a Tarragona

Les instal·lacions del Port de Tarragona van acollir el 2 i 3 de juliol les sessions de TankBank 2015, un dels principals esdeveniments internacionals en l’àmbit petroquímic i que aquest cop van celebrar el seu primer meeting a la Mediterrània. Amb més d’un centenar d’assistents, TankBank va reunir a les principals empreses de la indústria d’storage, gestió de terminals químiques i petroquímiques, ports europeus i fabricants de tancs d’emmagatzematge.

Fecha del Taller: