La Generalitat i les cambres catalanes faran un seguiment de la internacionalització empresarial

El president del Consell de Cambres de Catalunya, Miquel Valls, i el conseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, han signat el conveni que reforça la col·laboració entre el Consell General de Cambres de Catalunya i la Generalitat, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i la Unió Europea.

L’acord té com a prioritat l’intercanvi d’informació entre les institucions, així com la voluntat, per part de les cambres, d’alinear les seves actuacions amb les prioritats d’internacionalització del Govern.

El conveni entre les dues entitats per impulsar l’acció internacional desenvolupa el Conveni Marc que es va firmar l’any 2011. A més a més, concreta la col·laboració en la política exterior del Govern fonamentada en l’intercanvi d’informació a l’hora de portar a terme actuacions. L’acord també preveu la creació d’una Comissió formada per representats de la Generalitat i del Consell de Cambres, i que tindrà com a objectiu avaluar i aprovar les accions de forma conjunta.

Per una part, les entitats camerals es comprometen a aportar la seva xarxa de contactes institucionals, informació sobre programes de finançament promoguts per la UE en els que participin i estudis sobre temes internacionals, entre d’altres accions. Mentre que la Secretaria d’Afers Exteriors promourà la presència i participació de les cambres amb la Unió Europea, el suport a les xarxes internacionals de Cambres i els programes amb finançament europeu.

Fecha del Taller: