La digitalització de processos del Port de Barcelona garanteix el subministrament a industria i ciutadans en aquest moment d’estat d’alarma

L’avançada digitalització de processos al Port de Barcelona està permetent donar compliment a les necessitats de la cadena logística en aquest moment d’estat d’alarma. Durant aquest matí, i fins a les 14 hores, al Port estaven operant més de 20 vaixells i el número d’operacions registrat al recinte portuari era molt similar al del matí de dilluns de la setmana passada.

Les dues terminals especialitzades en contenidors −APMT Barcelona i BEST− havien mogut a aquesta hora prop de 1.900 contenidors i havien entrat al recinte portuari al voltant de 1.700 camions portacontenidors −xifra a la qual cal sumar els camions que han entrat i sortit del recinte per transportar altres mercaderies, com granels líquids i sòlids−. Aquestes operacions únicament s’han vist afectades en algun moment per la climatologia.

Els diferents col·lectius que operen al Port de Barcelona estan aplicant les corresponents mesures de seguretat per dur a terme els treballs seguint les indicacions tant del ministeri de Sanitat com dels seus respectius serveis mèdics. La major part de les empreses de la Comunitat Portuària han apostat pel teletreball en aquells casos en què no es requereix la presència física del treballador per a realitzar les tasques habituals.

Sens dubte, això s’ha aconseguit gràcies a l’esforç dels seus equips professionals i a l’elevat nivell de digitalització existent en molts dels serveis relacionats amb les cadenes logístiques que impliquen al Port de Barcelona. De fet, Portic, la plataforma electrònica de la Comunitat Portuària barcelonina, gestiona telemàticament més de 31 milions d’intercanvis documentals l’any, corresponents a operacions que impliquen el pas de mercaderia pel recinte portuari, des d’abans de l’arribada del vaixell a port fins a la destinació final de la càrrega, i a la inversa.

Tant el Port de Barcelona com les empreses que formen la seva Comunitat Portuària segueixen aquests dies treballant per garantir el millor funcionament possible de les cadenes logístiques, facilitant així l’aprovisionament de la indústria i el proveïment als ciutadans.

Recordem que el Port de Barcelona anirà actualitzant tota la informació relativa al funcionament dels diferents serveis a través de les xarxes socials i de la seva pàgina web (www.portdebarcelona/coronavirus).

Fecha del Taller: