La creació d’empreses creix a Catalunya més d’un 18% el 2016

Catalunya ha constituït durant el 2016 un 18,6% més de societats que l’any anterior i ha assolit les 22.256 empreses creades, la xifra més elevada dels últims 9 anys. Així, segons dades del Registre Mercantil publicades per Idescat, Catalunya lidera la creació de noves empreses a l’Estat espanyol, concentrant el 21,7% del total de societats constituïdes.

Fecha del Taller: