La Comunitat Portuària de Barcelona impulsa un gran acord estratègic per afavorir la FP de qualitat i l’atracció de talent al món portuari i logístic

La Comunitat Portuària de Barcelona ha donat avui un important pas endavant per afavorir la Formació Professional (FP) de qualitat i l’atracció de talent al món portuari i logístic. El Port de Barcelona, l’Escola Europea-Intermodal Transport i les associacions i empreses de la Comunitat Portuària -Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona, Associació d’Empreses Estibadores Portuàries de Barcelona, Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona (ATEIA-OLTRA), Col·legi d’Agents de Duanes de Barcelona, Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors (ATEC) i Marina Barcelona 92- han signat un conveni de col·laboració, en què també hi participen centres de formació i administracions públiques implicades en la formació i l’ocupació, per desenvolupar una formació de qualitat i ajustada a les necessitats reals del sectors logístic i portuari que afavoreixi també la creació de llocs de treball qualificats.

Aquest “Acord Estratègic per a l’impuls de la Formació Professional en el marc del sector de l’economia portuària, marítima, la logística, el transport i el comerç internacional” forma part del projecte europeu YEP MED, i també ha estat rubricat per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família; la Direcció General de Transport i Mobilitat de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona –a través de Barcelona Activa–,  l’Ajuntament del Prat de Llobregat, la Diputació de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona; la Facultat de Nàutica (UPC), l’Institut de la Nàutica, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals, la Fundació BCN Formació Professional, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya, i els sindicats UGT i Comissions Obreres de Catalunya.

La importància d’aquest gran acord és doble. D’una banda, pel seu abast, “ja que incorpora una àmplia representació tant del món empresarial com del món acadèmic i institucional”, com ha destacat la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, durant la firma del conveni. Per altra banda, perquè té el doble objectiu de contribuir a la productivitat i competitivitat de les empreses però també de millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment de les què tenen més dificultats d’inserció laboral o de mantenir la feina.

Així, els objectius que es fixa aquest acord estratègic passen per afavorir la formació continuada de les persones treballadores per a millorar les seves competències professionals i els seus itineraris laborals i formatius, així com el seu desenvolupament professional i personal; promoure que les competències professionals adquirides, tant a través dels processos formatius com de l’experiència laboral, siguin objecte d’acreditació; apropar i fer partícips a estudiants i a treballadors dels avantatges de les tecnologies de la informació i la comunicació i garantir l’accessibilitat a les tecnologies, disminuint la bretxa digital; afavorir la vinculació del món acadèmic amb la formació professional; atendre als requeriments del mercat laboral i a les necessitat de les empreses proporcionant a les persones treballadores les competències, els coneixements i les pràctiques adequades, i aplicar un programa de formació dual que permeti l’alineació entre formació i empreses, oferta i demanda, i apropi la qualificació professional a la realitat de l’empresa.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha destacat que “tenim una voluntat com a país de fer un sistema de formació professional més modern i més lligat a les necessitats concretes de treballadors i d’empreses. Aquest acord que signem avui,  en el marc de la Llei de Formació Professional i de les Qualificacions Professionals, va en aquesta línia de treball, que vol assegurar dos objectius: dotar d’oportunitats els treballadors i treballadores en actiu i a les persones que es volen incorporar al mercat de treball i necessiten qualificació de qualitat, i a la vegada, acompanyar la productivitat del teixit productiu del país, i el Port de Barcelona és un dels seus pilars fonamentals”. El conseller també ha remarcat que s’ha estat treballat en aquest acord durant dos anys amb tots els agents “perquè no podem parlar d’una bona formació professional si no tenim alineats les empreses i els operadors, és a dir, tot el coneixement i l’expertesa que hi ha al sector”.

Taula de Formació i Ocupació

L’acord inclou la constitució de la Taula de Formació i Ocupació de la Comunitat Logística-Portuària de Barcelona, que té el seu origen en el Grup de Treball de Formació i Ocupació del Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària de Barcelona. Entre les funcions que tindrà aquesta taula destaca la prospecció i detecció de necessitats formatives sectorials; la proposta d’orientacions i prioritats formatives, així com de millores de la gestió i de la qualitat de la formació en el seu àmbit sectorial; l’elaboració de propostes per a realitzar estudis sectorials i investigacions o establir relacions en l’àmbit acadèmic per analitzar i anticipar necessitats formatives i col·laborar en estudis sobre la formació professional inicial i per a l’ocupació.

Mercè Conesa ha posat de manifest que aquest acord està “totalment alineat amb l’estratègia del Port de Barcelona en l’àmbit de la sostenibilitat social. Un dels nostres objectius prioritaris és l’increment dels llocs de treball en el recinte portuari, passant dels actuals 37.000 a més de 40.000 en els propers cinc anys. Uns llocs de treball que també volem que incrementin la seva qualitat”.

La presidenta del Port de Barcelona ha mostrat el seu convenciment que “el nostre sector pot generar llocs de treball i els pot generar de qualitat” i ha remarcat la necessitat de “proposar noves modalitats d’aprenentatge vinculades als desenvolupaments tecnològics, estudiant les millors pràctiques nacionals i internacionals, intentant desenvolupar sempre el concepte digital de la formació”, aspecte aquest últim que també ha destacat, en representació de tota la Comunitat Portuària, el president de l’Associació d‘Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona, Jordi Trius, qui ha recordat que el sector necessita “incorporar a gent preparada per afrontar els reptes de la digitalització i de l’automatització” per fer possible “seguir estar al capdavant dels ports moderns i sensibles a la sostenibilitat”.

Fecha del Taller: