La càrrega creix un 14% a l’aeroport de Barcelona durant el 2015

L’Aeroport de Barcelona-el Prat ha tancat l’any 2015 registrant un total de 117.219 tones de mercaderia transportades, el que ha suposat un increment del 14,1% respecte a l’any anterior. Al mes de desembre es van comptabilitzar 10.520 tones de càrrega, un 19,9% més que el 2014.

Per mercats, tant la càrrega internacional no UE com la UE han tancat l’any amb un augment del 25,6% i 3,5%, respectivament, mentre que la nacional ho ha fet amb un descens del 4,3%.

Durant el 2015, han crescut tan les exportacions com les importacions. Les exportacions han augmentat en un 18,4%, amb més de 59.000 tones, mentre que les importacions ho han fet en un 10,1%, amb prop de 58.000 tones.

Alemanya, Qatar, Emirats Àrabs i els Estats Units són els principals països amb els quals s’estableixen connexions de càrrega des de l’Aeroport de Barcelona-el Prat.

Pel que fa a passatgers, la infraestructura ha superat els 39,7 milions, concretament han estat 39.711.276 usuaris.

En l’anàlisi global, el creixement més destacat de passatgers s’ha produït en el tràfic internacional amb un 6,7%, mentre que el tràfic nacional es va incrementar un 3,2%.

Per zones, destaca que tots els mercats van créixer en nombre de passatgers durant el 2015, excepte el d’Europa No UE no Schengen, a causa del descens del mercat rus, entre d’altres. En l’àmbit intercontinental, el que va experimentar un major augment és el mercat d’Amèrica Llatina amb un 21,7%, seguit de l’Orient Mitjà amb un creixement del 19,5% i Amèrica del Nord amb un 10%. Per la seva banda, el mercat africà va incrementar un 4% i el d’Àsia, un 0,3%.

Respecte a moviments d’aeronaus, el còmput anual se situa en un 1,8% més que el 2014, amb 288.878 operacions.

Fecha del Taller: