La càrrega aèria continua creixent a l’aeroport de Barcelona