La Cambra posa en marxa un pla específic per a autònoms amb motiu de la crisi de la COVID-19

La Cambra de Barcelona posa en marxa el Cambra X Autònoms, un pla específic per a autònoms amb motiu de la crisi de la COVID-19 amb mesures especials d’acompanyament per al col·lectiu destinades a pal·liar els efectes de l’aturada de l’activitat durant el confinament, així com els greuges arrossegats durant els mesos posteriors.

Aquesta acció, presentada aquest dimarts en el marc del saló Biz Barcelona 2020, suposa un pas endavant en la missió de la Cambra de Barcelona de recolzar un sector clau per al teixit econòmic i empresarial de Catalunya.

El nou pla específic per al col·lectiu d’autònoms tindrà dues vessants: una institucional amb l’objectiu de proposar mesures específiques per als reptes i problemàtiques dels autònoms; i una operativa que treballarà per visibilitzar el sector, i adaptar i activar serveis i projectes d’acompanyament per a autònoms.

En aquest sentit, s’ha reforçat l’àrea d’autònoms de la Cambra amb la incorporació de nous serveis orientats als efectes de la crisi sanitària. Entre aquests destaquen l’accés a línies de finançament i 10 hores d’assessorament gratuït amb tècnics d’Asencat, entitat que col·laboradora amb la corporació.

També es posarà a disposició dels autònoms un servei de gestió fiscal i programes de mentoratge i suport per a aquells que vulguin iniciar-se com a treballadors autònoms, així com un servei de suport a dones emprenedores. Per últim, s’oferiran serveis com expedicions de certificats, solucions web, tallers i cursos de formació empresarial.

Propostes de mesures per a autònoms i microempreses

Tres de cada deu autònoms no han reiniciat l’activitat des de l’estat d’alarma. És per això que des de la Cambra s’insisteix que cal destinar el màxim de recursos per ajudar els 545.825 autònoms (comptant empreses unipersonals) que hi ha a Catalunya.

En aquest sentit, cal recordar que el 30 de setembre vencen les ajudes per cessament d’activitat [Des de l’1 de juliol els autònoms que havien rebut la prestació extraordinària per Covid van tenir el 100% de les quotes exonerades aquell mes, el 50% a l’agost i el 25% al setembre]. Això implica que a l’octubre hauran de pagar el 100% de les quotes a la Seguretat Social. Aquest canvi pot donar lloc a que molts autònoms es donin de baixa.

1. Proposta: mantenir l’exoneració del 25% en les quotes a la Seguretat Social dels autònoms que van rebre la prestació extraordinària per Covid, almenys fins a final d’any (octubre, novembre i desembre). Això beneficiaria a 248.000 autònoms, el 45% dels autònoms de Catalunya.

D’altra banda, la prestació per cessament d’activitat és una mesura que només s’ha aplicat a aquells que han acreditat una caiguda d’ingressos del 75%. Aquesta condició ha deixat fora empreses de sectors que no tenen una facturació lineal com la moda, que ingressa per temporada.

2. Proposta: aprovar polítiques específiques per a sectors que no van poder entrar en ajuts per la seva estacionalitat. Es podrien estudiar mesures per als negocis que no han pogut obrir o ha obert amb facturacions del 30 o el 40%, per exemple, en forma de bonificacions de la Seguretat Social. La moda i la restauració són activitats que se’n podrien beneficiar.

Els autònoms que es van acollir a l’ajornament d’impostos del primer trimestre arran de la Covid (per a un període de 6 mesos a comptar des del maig), tenen fins al 20 de setembre per cancel·lar el deute amb l’Agència Tributària (fins al 20 de novembre amb interessos).

3. Proposta: allargar el termini per fer front a les obligacions (sense interessos) com a mínim fins a finals d’any.

La gran majoria d’autònoms no ha arribat als nivells de facturació previs a la Covid i, per tant, necessiten accedir al crèdit. Però actualment hi ha sol·licituds que s’estan rebutjant per risc d’insolvència.

4. Proposta: A través de l’ICO i de l’ICF, implementar noves línies de crèdit per autònoms i microempreses, ampliar els períodes de carència –sobretot perquè no se sap quan estarà el virus sota control– i que l’estat avali aquests crèdits. Per exemple, una línia de crèdit de 40.000 milions d’euros podria arribar a 1 milió d’autònoms que podrien activar-se com a microcrèdits per donar liquiditat a curt termini.

Per tal de donar liquiditat/reduir deutes amb l’administració:
5. Proposta: activar, gràcies a la digitalització, un sistema de compensació de deutes entre

les diferents administracions –la Seguretat Social i l’Agència Tributària.

Segons la Unió d’Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors, hi ha un deute de 140.000 milions d’euros cap a autònoms –i petites empreses– per part d’altres empreses (fonamentalment gran empreses cotitzades). Aquesta situació es produeix per la falta d’un règim sancionador.

6. Proposta: per tal d’afrontar aquesta situació de morositat que s’articuli el corresponent règim sancionador per tal de donar una resposta àgil i eficaç.

Arran de l’aprovació de la nova llei que permet als ajuntaments utilitzar el seu superàvit de 2018 i 2019:

7. Proposta: que els ajuntaments creïn “ajudes rebrot” per a autònoms i microempreses que es vegin afectades per les mesures imposades per controlar els rebrots. Han de ser ajudes directes i de gestió àgil. A nivell local també serien apropiades bonificacions de l’IBI i d’altres impostos municipals com la taxa de residus.

El 94% dels autònoms que hem sondejat a la Llotja Virtual considera que aquesta situació canviarà el funcionament del seu sector en endavant. És per això que reivindiquem també mesures enfocades a la formació del treballa autònom.

8. Proposta: impulsar programes d’acompanyament i de mentoria perquè els autònoms puguin tornar a enfocar i potenciar la seva activitat. Aquesta mesura hauria d’anar acompanyada també d’ajuts directes a la digitalització a nivell local, autonòmic i estatal.

Per últim, per facilitar la mobilitat als autònoms i ajudar a reactivar la seva activitat.

9. Proposta: expedir abonaments de transport per a autònoms que hagin reduït un 70% la seva facturació. Això també contribuirà a recuperar la mobilitat al transport públic.

Un col·lectiu castigat per la crisi

A Catalunya hi ha més de 326.000 autònoms persona física, dels quals el 72% es troben a la demarcació de Barcelona, i són del sector serveis en un 78% (comerç, turisme, restauració, oci, cultura, etc.). Durant els mesos de confinament i de fases reinici d’activitat, des de la Cambra vam fer una enquesta a més de 1.500 autònoms a través de la Llotja Virtual, d’on vam extreure que:

  • Un 96% creu que les mesures impulsades no són les adequades per al col·lectiu.
  • Un 73% creu més important prioritzar programes d’acompanyament i reactivació; fomentan sectors, especialització i col·laboració entre el propi col·lectiu.
  • El 66% manifesta tenir un impacte negatiu superior al 75% de facturació (un 14% entre 30 i 74%, un 17% fins a un 30% de facturació i un 3% impacte positiu).
  • El 64% no creu que aquesta situació es normalitzi abans de dos anys (un 14% va afirmar que la seva situació es normalitzaria aquest mateix any i un 22% que veia la seva recuperació a 3 o més anys vista)

Aquestes dades ens indiquen que cal donar suport als autònoms, tant per mantenir i potenciar la seva activitat com per acompanyar-los i guiar-los en l’adaptació d’aquesta nova realitat. La situació actual fa aquest projecte encara més necessari, i des de la Cambra, que agrupa 160.000 autònoms, es vol treballar per vetllar pels interessos d’aquest col·lectiu professional.

Fecha del Taller: