La Cambra de Barcelona lidera un projecte europeu per potenciar l’energia solar al Mediterrani

La Unió Europea s’ha marcat com a objectiu l’any 2020 reduir les emissions de gas d’efecte hivernacle com a mínim un 20%, augmentar la quota d’energia renovable un 20% i aconseguir un estalvi energètic de més del 20%. Amb l’objectiu de reduir dràsticament les emissions de CO2 amb l’horitzó 2050 està potenciant polítiques d’obtenció d’energies netes.

En concret, a la zona euromediterrània s’estan desenvolupant sis projectes per potenciar l’energia solar: MED SOLAR, liderat per Trama TecnoAmbiental; FOSTERinMED, per la Universitat de Cagliary; SHAAMS, per la Cambra de Comerç de Barcelona; DIDSOLIT-PB, de la Universitat Autónoma de Barcelona, STS-MED, Consorci ARCA i MED DESIRE, de la Agencia Andaluza de la Energía. Els sis projectes s’han desenvolupat en 19 regions de 10 països de la Mediterrània, amb 56 socis.

Projecte SHAAMS

Entre els projectes destaca SHAAMS (Strategic Hubs for the Analysis and Acceleration of the Mediterranean Solar Sector), liderat per la Cambra de Barcelona. Es tracta d’un projecte de cooperació transfronterera, que va néixer amb l’objectiu de definir i implementar polítiques estratègiques per potenciar l’energia solar a la Zona Mediterrània, a través de projectes d’autoconsum i de eficiència energètica i amb la finalitat d’intentar resoldre els problemes que molts països encara tenen a l’hora d’obtenir energies alternatives, com el subministrament i la falta d’índex de penetració.

La conjuntura econòmica no ha jugat a favor en aquest sentit i molts governs de la zona euromediterrània no han apostat per potenciar altres models de creixement innovadors i eficients, que tinguin com a protagonistes les energies netes.

Els principals obstacles són les normatives reguladores i les infraestructures deficients, que faran difícil aconseguir l’objectiu d’emissió zero de CO2 l’any 2050.

Tot i així, es pot dir que la Mediterrània és una regió amb abundants recursos naturals i compta amb un dels índexs de radiació solar més alts del món. L’energia hidroelèctrica, la radiació solar i el vent, mostren un gran potencial energètic. Es calcula que l’any 2030, el pes de les renovables representarà el 35% de la producció energètica de la zona. És per això, que la Unió Europea està apostant per la promoció d’energies renovables, en especial, la solar.

Fecha del Taller: