Kymos Pharma inverteix 2 milions euros en un nou laboratori al Parc Tecnologic del Valles

El principals mercats exteriors de Kymos són França, Itàlia, Suïssa i Portugal, tot i que l’empresa també té clients d’altres països amb un alt potencial com els Estats Units, el Japó, Amèrica Llatina o l’Índia.

Kymos Pharma Service, empresa especialitzada en serveis de R+D i control de qualitat  per a la indústria biotecnològica, farmacèutica, veterinària, fitosanitària, nutricional i cosmètica, ha invertit 2 milions d’euros en unes noves instal·lacions ubicades al Parc Tecnologic del Valles (Barcelona).

Els nous laboratoris tenen una superfície de 1.500 metres i s’han dotat de tecnologia d’última generació, entre la qual destaquen les dues plataformes tecnològiques d’espectrometria de masses i d’immunologia.

Kymos va iniciar fa quatre anys un pla de creixement que ha permès la seva consolidació. L’any 2014 va assolir una xifra de vendes de gairebé 4,5 milions d’euros i la previsió de creixement per al 2015 és d’un 12%. L’empresa realitza també investigació i innovació pròpia per un valor de prop del 8% de la xifra de negoci.

Pel que fa a l’acció exterior, el seu mercat principal és l’europeu, sobretot França, Itàlia, Suïssa i Portugal, tot i que l’empresa té clients d’altres països amb alt potencial com els Estats Units, el Japó, Amèrica Llatina o l’Índia.

A l’acte inaugural de la nova de seu de Kymos hi va asistir el president de la Generalitat de Catalunya.

Font i foto: BCL

Fecha del Taller: