KLOG incrementa la connexió ferroviària entre Portugal i Catalunya

KLOG, empresa portuguesa de transport i logística, ha augmentat la freqüència de les seves rutes entre Portugal i Catalunya per tren, passant a tenir ara tres sortides setmanals. KLOG, gràcies al seu acord amb Transfesa, es converteix en l’única empresa de transport portuguesa que assegura aquesta connexió. KLOG ha invertit fins al moment 750.000 euros en aquesta ampliació.

La connexió es realitza entre les terminals de Alfarelos, a la zona centre de Portugal, amb Granollers i Constantí a Catalunya, a través de Transfesa. El trajecte es realitza amb càrregues completes de mercaderia general, incloent mercaderies perilloses, tant per a exportació com per a importació. El temps de trànsit garantit és de 48 hores. En 2016, KLOG espera realitzar 9.000 enviaments complets, cosa que representa un creixement de prop del 30% en comparació amb 2015.

Des del 2014, quan es va iniciar aquest servei, KLOG ha aconseguit reduir les emissions de CO2 i gasos contaminants en 12 milions de quilograms. A més, aquest servei connecta Catalunya amb el centre i est d’Europa d’una forma ràpida i eficaç.

KLOG, fundada el 2012, ofereix també serveis terrestres, marítims, aeris, multimodals (transport marítim de curta distància i ferrocarril) i logística de serveis. El 2015 la companyia va facturar 33 milions d’euros.

Fecha del Taller: