Jornada sobre la regulació del transport per carretera a Europa

Sessió sobre el futur de la regulació del transport per carretera a Europa

Organitzen: Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) i IESE

International Economic Forum in Logistics.  

Divendres 12 de juliol – 9:30 hores

IESE. Campus Nord. Arnús i Garí, 3-7. 08034 Barcelona

Fecha del Taller: