Inversió de 25 milions d’euros en incorporar tecnologies sostenibles en obres de millora a la xarxa viària

El Govern destinarà prop de 25 MEUR en obres de rehabilitació i millora de ferms que incorporen noves tècniques i materials sostenibles, mitjançant una compra pública d’innovació (CPI). Aquestes actuacions s’emmarquen en l’Estratègia de recerca i d’innovació per a l’especialització intel·ligent (RIS3CAT) del Govern de la Generalitat, que compta amb cofinançament del Programa operatiu FEDER de Catalunya.

Aquest programa vol promoure, mitjançant la compra pública d’innovació, l’aplicació de materials i tecnologies més sostenibles tant en el disseny com en la producció, construcció i manteniment de ferms per a carreteres, tot aportant nous valors afegits a la seva funcionalitat bàsica de seguretat viària. Així mateix, introdueix altres aspectes innovadors com la participació i implicació de les empreses adjudicatàries i el sistema d’avaluació de les ofertes que es presentin.

Materials i tècniques més sostenibles

Pel que fa a la sostenibilitat de materials i tècniques, el Pla pretén afavorir la reducció d’emissions, l’economia circular, la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat energètica. Així, proposa mesures com:

  • Reducció del balanç energètic: Temperatura de fabricació (ús de mescles en fred), transport i estesa del ferm. Reducció d’emissions i consum energètic, menor envelliment del betum i millora de les condicions de treball.
  • Aprofitament de productes elaborats amb materials reutilitzats o reciclats (material fresat, pols de pneumàtic, àrids siderúrgics, residus ceràmics de bòviles, olis de motors, plàstics, etc.).
  • Augment de la durabilitat i cicle de vida, i, per tant ,reducció en els consums de materials i costos.
  • Ús de noves tecnologies i nous materials que facin possible que el ferm passi a ser una font d’energia (radiació solar, trànsit, …).

Quant a altres aspectes innovadors, les licitacions obertes inclouen tant la redacció del projecte constructiu com l’execució de l’obra i no per separat, com habitualment es du a terme. A més, cal remarcar que aquest tipus de contracte vol promoure una participació col·laborativa de les empreses adjudicatàries en la presa de decisions durant el seu desenvolupament. D’altra banda, en l’avaluació de les ofertes que es presentin al concurs, disminuirà el pes de l’oferta econòmica (serà un 25% enfront del 50% habitual) i augmentarà el dels criteris objectivables.

Fecha del Taller: