Impuls del gas natural com a combustible per a camions al Port de Barcelona

Els socis integrants del projecte RePort (Reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics del Port de Barcelona i voltants per a millorar la qualitat de l’aire) han aprovat la posada en marxa d’aquesta iniciativa, inclosa en el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona.

En la reunió es va informar sobre el nivell de consecució de les diferents iniciatives incloses en el projecte i es va explicar quines es desenvoluparan durant els següents mesos. El projecte RePort té l’objectiu de transformar 26 camions que operen regularment al Port (25 de l’Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors-ATEC i 1 de Transports Mariné) en vehicles Dual-Fuel, aptes per a funcionar indistintament amb gasoil o amb gas natural.

El projecte RePort es desenvolupa en 5 activitats liderades per administracions, empreses i socis tecnològics:

  1. Estudi de qualitat de l’aire a Barcelona i rodalies (liderada per BSC-Barcelona Supercomputing Center).
  2. Disseny de la conversió de vehicles a Dual-Fuel (liderada per IDIADA).
  3. Logística de subministrament de gas natural als vehicles (liderada per Gas Natural Fenosa).
  4. Demostratiu: proves de vehicles amb combustible gas, seguiment de consums, prestacions i emissions (liderada per IDIADA).
  5. Gestió del projecte i coordinació (liderada pel Port de Barcelona).

El projecte també inclou el disseny i desenvolupament de la logística de subministrament de gas natural vehicular, liderada per la companyia Gas Natural Fenosa, que està analitzant les rutes principals dels camions per a establir els punts on caldrà instal·lar gasineres de Gas Natual Comprimit (GNC) i Gas Natural Liquat (GNL) i el cost d’instal·lar aquesta xarxa de gasineres.

RePort també realitzarà el seguiment durant un any dels camions transformats per a veure la reducció d’emissions aconseguides amb l’ús del gas natural com a combustible i es programarà una formació, realitzada per l’Escola Europea de Short Sea Shipping, dels conductors i personal de manteniment en matèria de seguretat, manipulació del gas natural, conducció eficient, etc.

El projecte RePort, que es troba dins de la Comunitat Mobilitat Eco, coordinada per Ficosa (convocatòria 2015 de Comunitats RIS3CAT), és coordinat pel Port de Barcelona, que té cura del seu control financer i tècnic i realitza el seguiment de les activitats. Els socis del projecte són ATEC, Transports Mariné, Gas Natural Fenosa, BSC-Barcelona Supercomputing Center, IDIADA, l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est-EEBE, Dimsport Spain, RTC, l’Escola Europea de Short Sea Shipping i el Port de Barcelona i té el suport d’ACCIO. RePort està cofinançat amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Fecha del Taller: