Impuls a l’activitat industrial de l’aeroport de Lleida-Alguaire

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha licitat, mitjançant l’empresa pública Aeroports de Catalunya, quatre projectes que reforcen l’aeroport de Lleida-Alguaire com a plataforma pels sectors aeronàutic i aeroespacial. En concret, es liciten els drets d’arrendament a llarg termini dels dos hangars ja instal·lats a l’aeroport i la construcció i els drets d’arrendament d’un hangar addicional. Aquestes licitacions s’emmarquen en les actuacions, anunciades pel vicepresident Jordi Puigneró, per tal que el de Lleida-Alguaire esdevingui l’aeroport industrial, tecnològic i aeroespacial de Catalunya i un dels més importants del sud d’Europa en aquest àmbit.

Els dos hangars existents, que fins que fins ara s’utilitzaven com a espai de proves i demostració, tenen unes dimensions de 625m2 i 400m2. Els drets d’arrendament tindran per finalitat utilitzar-los per al desenvolupament d’activitats vinculades o complementàries al sector de la indústria aeronàutica. La renda d’arrendament mensual mínima serà de 4€/m2 i la durada d’aquest arrendament serà de 10 anys.

D’altra banda, també es licita el dret d’arrendament sobre una parcel·la de 2.376 m2 per a la instal·lació d’un hangar per al desenvolupament d’activitats vinculades a la indústria aeronàutica. Durant el termini del contracte, que és de 10 anys, l’adjudicatari podrà instal·lar un hangar, d’una sola planta, amb una superfície mínima de 2.000 m2  En paral·lel, es licita la construcció de la plataforma associada a aquesta parcel·la. El pressupost de licitació d’aquesta plataforma és de 123.809,60€

Nous edificis per a la formació i oficines

Addicionalment, el Govern està treballant en la redacció del projecte per a la construcció de dos nous edificis a l’aeroport; un, dedicat a les activitats de formació i l’altre, en el marc de l’Air & Space Port Lleida-Alguaire, dedicat a oficines per a empreses del sector de l’aeronàutica i l’espai. Les obres corresponents a aquests edificis es licitaran pròximament, així com també les d’ampliació de plataforma per a la zona industrial de l’aeroport.

Fecha del Taller: