Impuls a la generació fotovoltaica en cobertes industrials

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni per impulsar la generació d’energia fotovoltaica en cobertes industrials i fer un salt d’escala en la transició energètica a la ciutat en aquest àmbit. De fet, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ja desenvolupa en l’actualitat diferents projectes en relació a la generació energètica i aprofitament d’energia residual que tenen un impacte directe en les emissions de CO2. Amb aquest conveni es pretén fomentar la generació energètica elèctrica a les cobertes industrials i que vagin més enllà de l’autoconsum individual, que també esdevinguin projectes d’autoconsum comunitaris.

La iniciativa s’engloba en el compromís de l’Ajuntament de Barcelona de reducció de gasos amb efectes d’hivernacle que recull la Declaració d’Emergència Climàtica, signada el mes de gener de 2020. La transició energètica a la ciutat esdevé clau, i ara mateix una necessitat, per deixar de consumir combustibles fòssils, que són un recurs limitat, i apostar per la generació energètica local i renovable aprofitant tots aquells àmbits que tinguin superfície de coberta disponible per al desplegament massiu de panells fotovoltaics que es puguin dedicar a l’autoconsum i per oferir els excedents a empreses i equipaments del voltant.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, de la seva banda, manté un ferm compromís de política ambiental relacionada amb la reducció d’emissions i en la utilització d’energies renovables a la Zona Franca de la ciutat. En aquest sentit realitza una gestió ambiental planificada per prevenir i millorar els impactes ambientals directes i indirectes de les activitats.

Amb la signatura del conveni, es permetrà avançar en el desplegament de l’ús de les energies alternatives i sostenibles i la reducció de l’ús dels combustibles fòssils en el polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona.

Per part del CZFB, el conveni suposarà:

Seguiment de les empreses que tenen la possibilitat d’implantació de parc solar fotovoltaic sota el paraigua del projecte d’Ecocircular.

Fer de facilitador i assessorar en les millors solucions tècniques i econòmiques.

Incloure la clàusula de generació fotovoltaica en els contractes d’arrendament de parcel·la que se signin al polígon.

De la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona pren el compromís de posar a l’abast de les entitats del consorci:

Mapa d’actors per activar les relacions entre les empreses disposades a invertir i gestionar instal·lacions i potencials usuaris d’aquesta tipologia de projecte.

Suport tècnic per analitzar possibles cobertes o espais potencials per generar energia i per avaluar models econòmics que posin en relació a propietari, generador, operador i inversor.

Facilitar possibles incentius econòmics que permetin desenvolupar de forma àgil aquest tipus d’instal·lacions i avançar en models d’autoconsum compartit.

Estudiar la implementació de col·laboració econòmica pública.

Nova bonificació en la proposta d’Ordenances Fiscals 2002

Aquest impuls a través del conveni signat amb el Consorci de la Zona Franca se suma a altres iniciatives de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, una de les propostes destacades de la proposta d’Ordenances Fiscals per l’any vinent, en l’àmbit de l’emergència climàtica, és l’aplicació d’una nova bonificació del 30% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als immobles d’ús industrial per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant 3 períodes impositius. Aquesta mesura s’emmarca, per tant, en la política de transició energètica i d’impuls de les energies renovables i en l’aposta per la transformació econòmica sostenible del teixit industrial. Aquesta bonificació permetrà reduir el període d’amortització de les instal·lacions i per tant, les farà més viables.

Es tracta d’una política més de reactivació econòmica dels polígons industrials que permetrà als que instal·lin plaques fotovoltaiques beneficar-se d’aquesta bonificació que actualment existeix pels edificis d’usos residencial i terciari. La nova proposta s’afegeix a la bonificació existent per al sector industrial sobre l’Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE) per aquelles activitats que han implantat sistemes de generació energètica.

Fecha del Taller: