IDIADA construeix les noves pistes de proves per a vehicles connectats

Actualment la indústria de l’automoció mundial s’enfronta a dos grans reptes: l’electrificació, com a mesura per a reduir les emissions al medi ambient, i la conducció autònoma dels vehicles, amb l’objectiu de reduir molt significativament el nombre d’accidents i les seves conseqüències.

En aquest sentit, Idiada ha estat treballant en els darrers anys tant en coneixement com en algunes inversions en l’àmbit del vehicle elèctric i en equips d’assaig pels sistemes avançats d’assistència al conductor (ADAS).

Els sistemes ADAS són només el primer pas cap a la conducció autònoma. Les tecnologies que l’han de fer possible s’estan desenvolupant ràpidament, així com la normativa per poder utilitzar els vehicles autònoms en carretera pública. S’estima que l’any 2025 ja es podran trobar en circulació alguns vehicles amb un grau d’automatització força gran, on no hi haurà la necessitat d’un conductor en molts moments, i que l’any 2030 l’automatització serà total per una bona part dels vehicles nous.

Impacte econòmic de la nova pista de proves

El projecte de construcció i posada en marxa de la nova pista de proves per a vehicles connectats i autònoms és una inversió estratègica pel futur del sector de l’automoció que tindrà un important impacte en l’economia del país, així com per al Baix Penedès, una comarca que ha patit de manera important els impactes de la crisi financera del 2008.

La construcció del circuit generarà fins a 243 llocs de treball anuals entre directes, indirectes i induïts i aportarà un PIB addicional de 12,3 milions d’euros. Es calcula que la meitat de l’impacte econòmic i de la creació de llocs de treball recaigui a la comarca del Baix Penedès. Un cop en funcionament, la nova pista aportarà un PIB creixent situat entre els 2,5 i els 4 milions d’euros anuals i suposarà la creació d’entre 50 i 80 llocs de treball.

El complex IDIADA, inaugurat el 1994, és un camp de proves independent, obert a diferents fabricants de vehicles, components i tecnologies, que compta amb una superfície de 370 hectàrees. Disposa de fins a 12 circuits que permeten simular el comportament dels vehicles en diferents condicions.

La nova inversió reforçarà Idiada com a proveïdor estratègic

Les instal·lacions que ara gestiona Idiada necessiten afegir-se a aquest grup de pistes que ja existeixen per mantenir el seu avantatge competitiu. Per aquest motiu, la integració de la pista d’assaig per a Vehicles Connectats i Autònoms al centre tècnic de l’Albornar incrementarà el negoci ara gestionat per Idiada i reforçarà el centre com a proveïdor estratègic en el desenvolupament del vehicle i els seus components.

El disseny de les noves pistes s’integra a dins de les ja existents, complementant i millorant l’oferta actual, i possibilitant-ne la utilització de manera independent a la resta.

Totes les pistes estaran altament tecnificades mitjançant la cobertura de diferents xarxes de telecomunicacions (2G, 3G, 4G i 5G), de propietat i gestió d’Idiada i d’aplicació només a les pistes. Les noves pistes de prova comptaran amb les zones següents:

  • Zona d’assaig en autopista i zona interurbana: La pista, de 2.700 metres reprodueix un entorn interurbà i d’autopista on es podran simular diferents tipus d’accessos i sortides, passos superiors i inferiors, així com interseccions.
  • Entorn urbà: És una pista que simula un entorn urbà, amb diferents tipus d’interseccions urbanes, carrers, edificis i mobiliari urbà, entre molts altres.
  • Pista de simulació d’obstacles i elements especials: Està específicament destinada a simular situacions especials o extraordinàries que es poden donar en la via pública, com obres, accidents, canvis de rasants forts i sense visibilitat, entre altres.
  • Zona de túnel: Al túnel es reprodueix la pèrdua de senyal de GPS o qualsevol tecnologia de posicionament del vehicle a mitjana i alta velocitat i en canvi de trajectòria (corba).
  • Tallers de preparació de vehicles: Davant l’augment de l’activitat prevista a les pistes d’assaig s’incrementarà l’espai amb la construcció de vuit nous tallers..

Les pistes i instal·lacions es construiran per fases entre el darrer trimestre de 2020 i a mitjans de 2024.

Fecha del Taller: