Foment del Treball proposa crear una Agència d’Infraestructures de Catalunya

Foment del Treball ha presentat una proposta per crear l’Agència d’Infraestructures de Catalunya, de caràcter independent i de composició mixta publicoprivada, per valorar i prioritzar, amb dades objectives i de forma transparent, els programes i projectes d’infraestructures que han de desenvolupar un paper cabdal en la competitivitat i la qualitat econòmica, social i ambiental de Catalunya.

Segons l’informe “Per a un nou model de gestió d’infraestructures a Catalunya”, redactat pel Grup de Treball de la Comissió d’Infraestructures de Foment, els propers anys estaran marcats per uns pressupostos restrictius, la reducció del dèficit públic i la priorització de la despesa social en detriment de la inversió, de manera que “s’haurà de prioritzar més rigorosament, seleccionar les inversions més productives, sostenibles i socialment beneficioses, i identificar quina és la millor manera d’incloure la participació del sector privat”.

L’informe inclou la relació de les cent infraestructures pendents d’executar i que, des del punt de vista empresarial multisectorial, es consideren bàsiques. I també les vint prioritàries que seran objecte de seguiment, a falta de l’agència que valori i prioritzi programes i projectes.

Entre les vint infraestructures seleccionades destaquen els trams principals del Corredor Mediterrani, els accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, l’accés ferroviari a l’aeroport, millores en les instal·lacions per a la prestació del servei de Rodalies de Barcelona; el vial del Port-Aeroport i la finalització de les línies L9 i L10.

El Grup de Treball d’Infraestructures de Foment del Treball considera que actualment hi ha confusió del rol polític i del tècnic i es detecta una manca d’anàlisi i de planificació estratègica i territorial flexible. Per això, proposa la creació de l’Agència d’Infraestructures de Catalunya, les funcions principals de la qual serien: anàlisi per a la planificació, avaluació de polítiques d’infraestructures i qualitat de serveis i coordinació de totes les actuacions en què té lloc la concurrència de diferents administracions.

Aquesta iniciativa va ser presentada a la seu del Foment pel seu secretari general, Joan Pujol, el president de la Comissió d’Infraestructures de la institució, Joaquim Llansó, i pel director d’Economia de Foment i secretari de la Comissió d’infraestructures, Salvador Guillermo.

Fecha del Taller: