FGC renova la seva adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha renovat recentment la seva adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides, al qual va adherir-se l’any 2004. El Pacte Mundial (The Global Compact) és una iniciativa internacional que té com a objectiu implicar les empreses en l’assumpció d’uns compromisos descrits en 10 principis i relacionats amb la defensa dels drets humans, d’unes condicions de treball dignes, del respecte al medi ambient i de l’ètica davant la corrupció.

L’elaboració d’un Informe de Progrés anual és un dels requisits per formar part del Pacte Mundial. L’informe realitzat per FGC ha rebut la qualificació “GC Advanced”, que correspon a una organització amb bones pràctiques en sostenibilitat i bona governança. Només 180 de les més de 4.000 empreses adherides han assolit aquest nivell.

L’adhesió al Pacte Mundial és de caràcter voluntari i el compromís adquirit passa per exposar amb transparència els avanços que es realitzen en aquest procés d’implantació, mitjançant l’elaboració d’un informe de progrés anual.

Fecha del Taller: