FERRMED presenta a la Cambra de Lleida l’estudi sobre el transport de mercaderies

FERRMED ha presentat avui dimecres, a la Cambra de Comerç de Lleida, el Study of Traffic and Modal Shift Optimization in the EU que té per objectiu determinar quines accions cal dur a terme per optimitzar el sistema de transport terrestre de mercaderies de la Unió Europea cercant la millor combinació carretera-ferrocarril per assolir els propòsits de la Comissió Europea pel que fa al repartiment modal del tràfic terrestre de mercaderies (30% del tràfic per ferrocarril per distàncies superiors a 300 km).

Segons aquest estudi el 65% del tràfic es concentra en 18.000 km (Central Backbone) s’identifiquen 8.500 km complementaris com a segona prioritat als estats perifèrics (Extended Backbone) i determina que és aquí on s’ha d’invertir prioritàriament si es volen abastar els objectius socioeconòmics i mediambientals preconitzats per l'”European Green Deal”. També es determinen els grans hubs logístics europeus, essent el binomi Barcelona – Tarragona el tercer hub, després del Ruhr i l’aglomeració de Milà.

L’estudi constata que per assolir el tràfic terrestre de mercaderies per ferrocarril caldrà disposar a tota Europa de 408 noves terminals, 2.357km de noves línies i l’adaptació de les principals línies actuals a l’ERTMS, gàlibs de càrrega amplis, trens llargs i ample de via internacional.

D’altra banda, l’estudi destaca que caldrà estructurar un nou sistema de gestió integrada del transport terrestre de mercaderies “FERRMED, Fast, Flexible, Integrated, Rail-Road System of Transport (+FIRRST)”, amb un criteri revolucionari d’agenciar els trens de mercaderies.

De les conclusions de l’estudi també s’extreu que el tren consumeix 7,8 vegades menys d’energia que el tràfic rodat, i redueix a una quarta part els costos externs. Així mateix, la reducció potencial mínima de les emissions de CO2 puja a 65 milions de tones en aplicar les propostes de transport combinat que planteja FERRMED.

Per fer-ho possible, el valor actual net (beneficis menys costos) de totes les inversions que calen és de 173 mil milions d’euros. El 95% es generen en les seccions més transitades de la xarxa bàsica ampliada de la UE (18.000 km).

Conclusions de l’estudi en l’àmbit de Lleida

Pel que fa a les terres de Lleida, Joan Amorós, president de FERMED, ha posat de manifest que caldrà disposar de 3 terminals ferroviàries situades a: Lleida (Torreblanca-Quatrepilans), Bellpuig i Les Borges Blanques i ha afegit que s’ha de resoldre la problemàtica del triangle “Barcelona – Lleida – Tarragona” desdoblant línies i construint les terminals addicionals requerides i convertir Lleida i rodalies en un gran pol logístic de l’Eix de l’Ebre construint noves línies i reformant línies actuals.

Actuacions a Lleida

En el transcurs de la jornada s’han presentat les actuacions logístiques previstes a les terres de Lleida. Així el primer tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Lleida, Antoni Postius i Simó Batlle, sotsdirector de Hubs/Terminals ferroviàries de CIMALSA, han exposat la situació actual del projecte de la Terminal Torreblanca – Quatre Pilans.

En l’acte, Jaume Saltó, president de la Cambra de Lleida ha destacat que el sector logístic de Lleida ja està treballant en el canvi de model de negoci que hi haurà en els propers anys. També han participat Enric Ticó, president de CIMALSA, Ferran Accensi, vicepresident quart de la Diputació de Lleida i Miquel Pueyo, paer en cap de Lleida.

Fecha del Taller: