EuroHPC aposta pel Barcelona Supercomputing Center com a seu d’un dels grans superordinadors europeus

La Comissió Europea (CE) ha anunciat que EuroHPC ha seleccionat el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC) com una de les entitats que acolliran un dels superordinadors pre-exascala de la xarxa de supercomputadors d’alta capacitat impulsada per la CE. En aquest anunci la CE descriu el pla per adquirir vuit superordinadors: tres màquines pre-exascala (amb un rendiment pic d’almenys 150 Petaflops) i cinc supercomputadors petascala (capaços d’executar almenys 4 Petaflops).

El futur superordinador del BSC, MareNostrum 5, és una de les màquines pre-exascala. Tindrà una potència pic de 200 Petaflops (200 mil bilions d’operacions per segon) i es posarà en marxa el 31 de desembre de 2020.

La Unió Europea podria invertir en el superordinador al voltant de 100 milions d’euros, la seva inversió més alta en una infraestructura de recerca a Espanya. La resta de la inversió correrà a càrrec del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Generalitat de Catalunya i els estats que donen suport a la candidatura: Portugal, Turquia i Croàcia, amb aportacions que encara estan per definir.

L’anunci de la Comissió és un dels passos previstos en el full de ruta de la CE i els estats que formen l’EuroHPC Joint Undertaking perquè la Unió Europea es mantingui en un lloc destacat en la cursa internacional en el terreny de la supercomputació.

Un canvi d’escala per al Barcelona Supercomputing Center

A banda de situar el BSC en el mapa europeu de la supercomputació que s’acaba de crear, MareNostrum 5 suposarà un salt d’escala respecte a les infraestructures actuals del Barcelona Supercomputing Center.

La potència pic de 200 petaflops serà 17 vegades superior que la de l’actual superordinador, MareNostrum 4, i 10.000 vegades més gran que MareNostrum 1, el superordinador que va iniciar-ne la saga el 2004.

Les seves dimensions també seran molt superiors, amb la qual cosa la nova màquina estarà repartida físicament entre la capella de Torre Girona, seu de l’actual MareNostrum, i els pisos inferiors del nou edifici corporatiu del BSC, a pocs metres de la capella.

El BSC va ser creat el 2004 pel Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), al voltant d’un grup de professors de la UPC liderats per Mateo Valero i del primer supercomputador, MareNostrum 1.

Des d’aleshores, ha experimentat un creixement notable i ha passat de ser un centre de 60 persones a tenir una plantilla de més de 600 treballadors altament qualificats, que provenen de més de 40 països diferents. El seu èxit es basa en el fet de disposar d’un departament de recerca en Ciències de la Computació de primer nivell mundial i tres departaments d’investigació (en Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Enginyeria), experts a fer avançar les seves respectives disciplines gràcies a la supercomputació.

Durant aquests anys, el BSC ha ofert serveis de supercomputació a investigadors espanyols i europeus, interessats a treballar amb aquesta tecnologia. La decisió de la CE d’incloure el centre en el mapa europeu de la supercomputació el consolida com a institució de referència a la Unió Europea i pol d’atracció.

Fecha del Taller: