Eurecat accelera la transferència de tecnologia a les pimes catalanes

El Departament d’Empresa i Coneixement ha otorgat a través d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa- un ajut de 20 milions d’euros a Eurecat. Es tracta d’una subvenció prevista al Pacte Nacional per a la Indústria amb l’objectiu d’impulsar l’activitat d’Eurecat, el centre tecnològic de referència a Catalunya, i accelerar d’aquesta manera la transferència de tecnologia a les pimes catalanes.

L’ajut permetrà a Eurecat impulsar el desenvolupament de línies de recerca industrial que generin nova tecnologia diferencial, que posteriorment incorporaran les pimes catalanes. És un dels mecanismes que garanteixen l’accés d’aquestes empreses a la innovació i l’R+D empresarial per guanyar competitivitat.

Actualment, segons el Baròmetre de la Innovació elaborat per ACCIÓ, el 55,3% de les empreses catalanes innova. Una activitat que es tradueix en més competitivitat, ja que tal i com apunta aquest estudi, el 44,9% de les empreses catalanes incrementarà la facturació i el 21,5% crearà nous llocs de treball com a conseqüència d’innovar.

Eurecat és un agent TECNIO, és a dir, compta amb el segell que atorga ACCIÓ a les entitats (centres tecnològics, hospitals, universitats, grups de recerca, enginyeries o empreses) que ofereixen tecnologia a les empreses catalanes        –principalment pimes- per crear o millorar nous productes o processos, resoldre els seus reptes tecnològics i participar en programes internacionals d’R+D i innovació. Actualment hi ha 72 entitats catalanes que compten amb aquest segell.

Fecha del Taller: