Es presenta a Lleida el FERRMED study i el seu impacte al Corredor de la Vall de l’Ebre

La Cambra de Comerç de Lleida va acollir ahir a la tarda la presentació dels primers resultats del FERRMED Study of Traffic and Modal Shift Optimizations in the EU, un informe que va iniciar-se el juliol del 2019 i es preveu tenir resultats aquest proper mes de setembre. L’objectiu bàsic d’aquest document és optimitzar el sistema de transport terrestre de mercaderies de la Unió Europea, cercant la millor combinació carretera-ferrocarril.

Segons aquest estudi, que ha estat presentat pel president de FERRMED, Joan Amorós, el ferrocarril es troba en una situació estancada del 18% en la seva participació en el conjunt del trànsit terrestre de mercaderies, tot i que la Comissió Europea ha fixat l’objectiu d’un 30% de participació del ferrocarril en distàncies superiors als 300 quilòmetres.

És per això que FERRMED, amb l’objectiu de millorar aquestes dades, proposa invertir en els trams de la xarxa principal trans-europea (Core Network 70.000 km), que concentra el 65% del trànsit, així com desenvolupar un nou sistema integrat de coordinació del transport terrestre de mercaderies.

Convertir Lleida en un gran Hub d’arreu de Catalunya

El President de FERRMED ha assenyalat les principals accions requerides per pal·liar aquesta situació i convertit Lleida en un gran Hub d’arreu de Catalunya:

Posar en funcionament la terminal de Torreblanca, amb una connexió directa amb la línia Lleida-Manresa-Barcelona; crear una nova terminal a Bellpuig i una altra a les Borges Blanques; canviar a l’ample internacional de via de la línia Tarragona-Lleida-Tardienta-Saragossa; i un canvi a l’ample internacional de la línia Lleida-Pobla de Segura, i la futura perllongació de Lleida fins a Tortosa.

Així mateix, l’estudi també requereix una via addicional, d’ample Internacional (UIC), a la línia Lleida-Manresa-Barcelona fins a Cervera; i des de Cervera, una nova línia d’ample internacional, cap a Igualada i Martorell, fins a enllaçar amb el by-pass Castellbisbal-Mollet.

En una segona fase, l’estudi també planteja que caldria afegir una via més a la línia Tarragona-Lleida-Saragossa i l’opció de canviar l’ample de tota la línia Lleida-Manresa-Barcelona. En paral·lel també, caldria desenvolupar el canvi d’ample a totes les línies ferroviàries de Catalunya.

Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida, ha recordat la importància del Polígon del Segre, com el polígon número 1 en fabricació de pinsos de tot l’Estat espanyol. En aquest sentit, ha assegurat que “és vital que el nostre territori compti amb una xarxa d’infraestructures que ens permeti donar el servei que les nostres empreses necessiten”. I ha afegit: “Lleida necessita agilitzar els terminis de construcció de Torreblanca, per donar servei als diferents sectors, i que aquesta estació intermodal es posi en marxa com més aviat millor”.

A la presentació han participat el regidor d’Urbanisme Toni Postius, així com altres representants de l’Ajuntament i la Diputació de Lleida i una nodrida representació d’empresaris.

D’acord amb aquests postulats, les primeres conclusions de l’Estudi són:

 • Aplegar les inversions de màxima prioritat en 18.000km (Backbone Network) dels corredors ferroviaris, aproximadament un 27% de la xarxa del Core Network.
 • Com a segona prioritat, en el cas dels Estats perifèrics, invertir on hi ha el 65% del trànsit de l’Estat. En conjunt, per a tota la UE, 8.100km addicionals (Extended Backbone Network).
 • Necessitat d’implementar el FERRMED Fast, Flexible, Integrated, Rail-Road System of Transport (+FIRRST). Aquest sistema, pretén disposar d’un sistema de transport ferroviari flexible que faciliti el transport combinat.
 • Identificació de les terminals intermodals necessàries per a poder absorbir el trànsit addicional ferroviari per poder assolir els objectius de la Comissió Europea.
 • Determinació dels “colls d’ampolla” de la xarxa d’interconnexió entre terminals i identificació de les accions de millora necessàries per absorbir el trànsit.
 • Selecció dels hubs estratègics de la Unió Europea.

En el cas de la  demarcació de Lleida, les principals accions requerides són:

 • Terminal de Torreblanca amb connexió directe amb la línia Lleida-Manresa-Barcelona.
 • Terminal de Bellpuig.
 • Terminal de les Borges Blanques.
 • Canvi a l’ample internacional de via de la línia Tarragona-Lleida-Tardienta-Saragossa.
 • Via addicional, d’ample internacional (UIC), a la línia Lleida-Manresa-Barcelona fins a Cervera. Des de Cervera, nova línia d’ample internacional, vers Igualada i Martorell, fins a enllaçar amb el by-pass Castellbisbal-Mollet.
 • Canvi a l’ample internacional de la línia Lleida-Pobla de Segur i futura perllongació de Lleida fins a Tortosa.

En una segona fase, caldria afegir una via més a la línia Tarragona-Lleida-Saragossa i canviar l’ample de tota la línia Lleida-Manresa-Barcelona. En paral·lel, amb el desenvolupament del canvi d’ample a totes les línies ferroviàries de Catalunya. Restaria per la interconnexió dels ports amb el centre peninsular, la línia Saragossa-Casp-Reus, amb ample ibèric, i la connexió Tarragona-Barcelona amb ample mixt.

Fonamentalment, amb les accions previstes, es pretén solucionar la problemàtica relacionada amb la confluència dels trànsits del corredor Mediterrani amb els del corredor de l’Ebre, tal com es pot veure en la figura adjunta, en el seu conjunt, representa un volum de transport aproximat a 335.000 tones diàries.

Fecha del Taller: