Es constitueix el Consell Assessor per la Internacionalització de la Logística de Catalunya

El Consell Assessor per a la Internacionalització de la Logística de Catalunya s’ha constituït aquest matí a la seu del departament de Territori i Sostenibilitat, amb la participació del secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, la presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa,    el conseller delegat de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIO), Joan Romero, el director general de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL), Santiago Bassols, en representació del Consorci de la Zona Franca, i el president de CIMALSA i de la Fundació Cetmo, Enric Ticó. El port de Tarragona també forma part del nou consell.

Els principals objectius del Consell Assessor per a la Internacionalització de la Logística de Catalunya són:

  • Impulsar actuacions internacionals de les entitats i institucions catalanes sota una plataforma única, per a potenciar la capacitat d’actuació conjunta a l’exterior.
  • Exportar les millors pràctiques en infraestructures (també en els àmbits de la gestió i la tecnologia) i el transport, tant el l’àmbit públic com el privat, mitjançant projectes de consultoria.
  • Reforçar la posició d’empreses privades catalanes a l’exterior i facilitar la realització de projectes d’àmbit internacional.
  • Impulsar les relacions amb les Institucions Financeres Multilaterals (IFM), a fi de trobar finançament per dur a terme projectes d’interès mutu.

Per assolir aquests objectius, el Consell ha aprovat el seu Pla d’Acció, que inclourà actuacions com l’anàlisi de plans d’actuació a l’exterior de les entitats associades per avaluar l’interès de dur a terme accions i projectes conjunts i/o impulsar i potenciar noves activitats a internacionals; la identificació de les millors pràctiques i coneixements exportables;  o l’establiment de reunions i contactes amb empreses de consultoria i enginyeries catalanes per avaluar com el Consell pot facilitar i potenciar actuacions internacionals. Així mateix, el nou òrgan analitzarà programes de finançament de les IFM en l’àmbit de la logística, el transport i les infraestructures i establirà contactes bilaterals i conjunts per a definir projectes i identificar possibles fonts de finançament.

En aquesta línia, el Consell considera interessant experiències com el conveni de col·laboració que s’ha establert entre CIMALSA-ILI i el Ministeri de Coordinació de la Producció, Treball i Competitivitat de l’Equador, a través del qual es va dur a terme el Pla Nacional de Logística de l’Equador. Els convenis entre entitats públiques de dos països, ha constatat el nou òrgan que s’ha constituït, poden ser un bon instrument per a connectar organismes internacionals amb empreses catalanes.

 

Fecha del Taller: