Ergransa i el Port de Barcelona treballen per impulsar el tràfic de productes agroalimentaris

El Port de Barcelona i la terminal Ergransa han fet una aposta decidida per impulsar el tràfic de productes agroalimentaris, un tràfic amb futur i potencialitat per créixer. El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, ha manifestat que“ Volem ser un port atractiu per captar el gran volum de càrrega que entra al país per via marítima i també volem arribar al nostre mercat d’influència en les millors condicions”.

Aquest tràfic està integrat pels cereals (blat, blat de moro, ordi, sègol i civada) i la fava de soja, productes principalment d’importació. Ergransa és la terminal del Port de Barcelona especialitzada en la recepció, emmagatzematge, manipulació i distribució d’aquests productes, i disposa de 3 edificis de sitges verticals amb capacitat per 145.000 tones i un magatzem horitzontal de 30.000 tones.

L’aposta del port català pel tràfic agroalimentari es concreta en un programa de bonificacions que contempla importants descomptes per aquest tipus de càrrega.

En concret, el Port de Barcelona ofereix bonificacions a la taxa T3 (a la mercaderia) i a la taxa T1 (al vaixell). En aquest cas, la bonificació és del 10% per als vaixells petits i del 40% (màxim que permet la Llei) per a les naus de grans proporcions.

Aquestes i altres mesures pretenen fer el Port de Barcelona “més atractiu i accessible per a les navilieres i pels importadors de cereals i fava de soja, tot afavorint l’escala dels vaixells dels productes agroalimentaris i facilitant la seva redistribució a l’interior del territori”, assegura Sixte Cambra.

El Port de Barcelona manipula anualment unes 500.000 tones de cereals, que es distribueixen a tres tipus diferents de productors: la indústria del pinso, la indústria de transformació i la farinera. La disponibilitat a l’enclavament de sitges preparades per segregar producte facilita la recepció de cereals destinats al consum humà. Així, un dels principals clients finals del Port de Barcelona és la indústria de transformació, que elabora a partir del blat i altres cereals una àmplia gama de productes alimentaris.

D’altra banda, Barcelona és un port de referència per al tràfic de la fava de soja, ja que les tres companyies especialitzades en la manipulació d’aquest tipus de producte (Ergransa, Bunge i Cargill) disposen d’instal·lacions de primera qualitat. L’enclavament català manipula 1,6 milions de tones de fava de soja l’any, una xifra que representa el 50% del que importa l’Estat espanyol. La fava de soja arriba a les instal·lacions d’Ergransa i abasteix, posteriorment, les plantes de Bunge i Cargill del Port de Barcelona, les dues empreses especialitzades en la mòlta d’aquesta lleguminosa. Els països d’origen d’aquesta matèria primera són principalment els Estats Units, el Brasil i l’Argentina, on s’origina el 90% de la producció mundial. En total, l’Estat rep uns 3,4 milions de tones de fava de soja i 1,7 milions de farina de soja, que es fan servir per l’elaboració de pinsos i altres productes agroalimentaris.

Fecha del Taller: