Els tràfics del Port de Tarragona creixen un 10% fins a maig

El Port de Tarragona ha mogut durant els cinc primers mesos de l’any un total de 13,3 milions de tones; un 9,9% més que en el mateix període de l’any anterior. Els líquids a doll (productes petrolífers, derivats, productes químics) són els que han experimentat un creixement més significatiu (+16,9%) aconseguint gairebé els 9 milions de tones mogudes.

Durant els cinc primers mesos de l’any les terminals portuàries han manipulat 9,6 milions de tones de productes energètics (són principalment carbó, productes petrolífers, derivats i productes químics), un 15,2% més que en el mateix període de l’any anterior. Destaca el bon comportament del gas-oil (+2.407,3%), el petroli cru (+9,8%) i altres productes petrolífers (+44%).

El Port de Tarragona s’ha convertit en un port hub (distribuïdor) de productes refinats del petroli, com el gas-oil i altres productes petrolífers, i aquest posicionament motiva el creixement exponencial d’aquests tipus de tràfics el 2015 respecte l’any anterior.

Pel que fa al moviment de productes químics, durant aquests cinc mesos el Port de Tarragona ha mogut 967.141 tones. Els principals països de destinació de productes químics carregats al Port de Tarragona són Estats Units, Holanda i Bahames.

Així mateix, el Port de Tarragona és el primer port de l’Estat pel que fa al tràfic de productes agroalimentaris. Fins el mes de maig el Port ha manipulat 1,6 tones d’agroalimentari, xifra que es manté respecte el mateix període de l’any anterior. A la vegada, durant els primers cinc mesos de l’any el moviment de cereals i les seves farines registren un increment del 4,5%, i els pinsos i farratges han tingut un increment del 3,9%.

Impuls del tràfic de vehicles

Durant aquest mes de maig el tràfic de vehicles ha registrat un creixement exponencial respecte el maig del 2014. La terminal especialitzada del Port de Tarragona ha transportat 14.523 vehicles, un 164,9% més que el mateix mes de l’any anterior. El moviment de vehicles al Port segueix la tendència a l’alça motivat tant per les importacions com per les exportacions.

En l’acumulat gener-maig d’aquest 2015 el creixement ha estat del 113,4%, amb 51.954 unitats transportades, respecte el mateix període de 2014, amb 24.341 unitats.

Per altra banda, el moviment de càrrega de mercaderies a destinacions internacionals ha augmentat en un 31,8% respecte gener-maig del 2014. Concretament, a través del Port de Tarragona s’han exportat 2,5 milions de tones de mercaderies. Tanmateix, la descàrrega de mercaderies procedents de països internacionals també ha augmentat. S’han importat 8,6 milions de mercaderies incrementat en un 7,4% respecte el mateix període de l’any anterior.

Fecha del Taller: