Els tràfics del Port de Barcelona segueixen a l’alça fins el mes de juliol

Durant els set primers mesos de 2015 el Port de Barcelona ha augmentat un 6% el seu tràfic de passatgers amb 1,9 milions de persones que han embarcat i/o desembarcat a la instal·lació catalana. D’aquestes, 1.289.706 persones van viatjar en creuers turístics, xifra que suposa un increment del 7,5% respecte a l’any passat; mentre que la resta, 606.758 passatgers, van fer ús dels ferris de línia regular que també creixen un 3%.

D’altra banda, entre gener i juliol de 2015, el tràfic de contenidors del Port de Barcelona s’ha situat en 1.115.596 TEU, amb un increment del 5%. Els contenidors d’exportació continuen creixent amb un augment del 9% i un total de 365.956 TEU transportats. Quant a la càrrega d’importació en contenidor, l’increment ha estat un punt superior al d’exportació, del 10%, amb 283.593 TEU.

Pel que fa al tràfic total, el Port de Barcelona ha registrat un volum de 27,2 milions de tones de mercaderies, una xifra un 0,6% superior a la de l’any passat.

El segment de tràfic que continua evolucionant positivament en aquests 7 primers mesos de 2015 és el de vehicles, amb increments de dos dígits. Amb un total de 517.688 unitats transportades, el tràfic d’automòbils ha pujat un 15%. Aquest bon comportament ve donat, en bona part, per l’augment del comerç exterior ja que els automòbils d’importació han crescut un 39% amb 97.361 unitats desembarcades, mentre que els d’exportació també han experimentat un lleuger repunt amb un increment del 2,5% i 274.703 unitats embarcades.

Així mateix, el tràfic de mercaderies de les autopistes del mar que enllacen Barcelona amb Itàlia i el Nord d’Àfrica ha augmentat un 18% fins al juliol, amb 80.848 UTIs transportades.

Pel que fa als sòlids a granel, s’han situat en 2,5 milions de tones, amb un descens del 10,5% motivat per la baixada de les exportacions de ciment i de les importacions de fava de soja. Quant als líquids a granel, s’han manipulat gairebé 7 milions de tones de mercaderia, amb un lleuger descens del 8%, degut principalment al retrocés del gasoil i els biocombustibles. En canvi, la manipulació de benzina continua la seva tendència alcista amb un increment del 61% per les operacions de transbordament, que consoliden el port català com a hub de distribució de productes petrolífers a la Mediterrània.

Fecha del Taller: