Els tràfics de vehicles i d’autopistes del mar del Port de Barcelona creixen dos dígits durant el primer trimestre

Durant el primer trimestre de 2015 dos dels tràfics estratègics del Port de Barcelona mostren una evolució especialment positiva, amb ritmes de creixement de dos dígits. D’una banda, les línies de les autopistes del mar (serveis de transport marítim de curta distància regulars ) amb Itàlia i el nord d’Àfrica han totalitzat el moviment de 32.918 UTI, dada que suposa un increment del 16% respecte dels tres primers mesos de l’any anterior.

El tràfic de vehicles nous, d’altra banda, ha augmentat en aquest període un 17% i suma ja 203.741 unitats. Més de la meitat del total d’aquest tràfic són exportacions, 116.808 vehicles que representen un augment del 13% en el període de gener a març, mentre que les importacions pugen un 55% i arriben als 40.652 vehicles, i hi ha una certa recuperació dels vehicles en trànsit (+3%).

Pel que fa al tràfic total de contenidors, en els tres primers mesos de l’any ha crescut un 5% i ha suposat més de 450.000 TEU. El comerç exterior de contenidors manté un comportament encara millor, amb un creixement del 10%, on les exportacions sumen 139.471 TEU plens (+5%), i destaca l’important increment de les importacions, que ha estat del 16% i suposa 116.997 TEU plens.

Fecha del Taller: