Els ports catalans generen un impacte econòmic al territori de 1.000 milions d’euros

Els 45 ports gestionats per la Generalitat generen un impacte anual de 1.000 milions d’euros i 12.000 llocs de treball. Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi de l’empresa pública Ports de la Generalitat que va donar a conèixer el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en el primer Simposi internacional de creuers de la Costa Brava, celebrat a Palamós el 15 de juny. Vila ha destacat el caràcter dinamitzador del sistema portuari català no només pel que fa a l’activitat econòmica sinó també en l’àmbit social. En aquest sentit, ha dit que la nova Llei de Ports que s’està actualment tramitant “ha de configurar els ports com a veritable motor econòmic, clau per al futur del país”.

Així, l’activitat generada per aquests 45 ports (tots els del litoral català excepte els de Barcelona i Tarragona, que són ports d’interès general) en sectors com la pesca, l’aqüicultura, nàutica, restauració, industrial (drassanes i varadors), comercial, turístic i serveis equival al 0,5% del PIB català i al 0,4% de l’ocupació de Catalunya. I se situen, d’aquesta manera, entre les principals 60 empreses del país.

L’estudi també analitza l’impacte econòmic de cada euro que genera l’activitat dels ports, que es tradueix en 2 euros en el conjunt de l’economia; i per cada persona ocupada directa, es generen 1,7 llocs de treball nous.

Pel que fa a la relació entre l’impacte econòmic dels sectors d’activitat pública i als sectors d’activitat privada destaca que 1 euro del sector públic en gestions i inversions portuàries reverteix en 24,5 euros de negocis privats. De la mateixa manera que 1 lloc de treball del sector públic dinamitza  23 llocs de treball en sectors socioeconòmics privats.

Una nova Llei de ports

Per reforçar aquest doble paper de motor econòmic i social del territori, el Departament de Territori i Sostenibilitat està elaborant una nova Llei de Ports. Un dels objectius estratègics de la nova Llei és fomentar que els ports catalans, tant els que gestiona la Generalitat de Catalunya com els que s’exploten en règim de concessió, es configurin com un veritable motor econòmic. Per aquest motiu, la nova llei introduirà canvis per garantir un sistema concessional més flexible i incentivador de les inversions i també la fixació d’un règim d’usos del domini portuari més ampli que l’actual i més atractiu per a la generació d’activitat econòmica, entre altres mesures.

Fecha del Taller: