Els creuers al port de Barcelona generen una facturació de 800 milions d’euros

El sector creuerístic contribueix a 413.200.000 d’euros anuals al PIB de Catalunya

L’activitat dels creuers al port de Barcelona genera una facturació total de 796 milions d’euros i contribueix al Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya amb 413.200.000 d’euros anuals. Així ho reflecteix un estudi encarregat per l’Autoritat Portuària de Barcelona el passat mes de febrer a la Universitat de Barcelona i realitzat pel laboratori d’Economia Aplicada AQR-Lab d’aquest mateix centre educatiu, en col·laboració amb Turisme de Barcelona. Segons ha detallat el president de l’enclavament barceloní, Sixte Cambra, en la presentació d’aquest document, “aquest estudi s’ha dut a terme per estudiar l’impacte real dels creuers sobre l’economia catalana”.

L’informe en qüestió revela que la despesa directa derivat de l’activitat creuerística puja a 442.500.000 d’euros anuals, dels quals 121.200.000 provenen de les navilieres, 315.800.000 dels propis creueristes i 5,5 milions de la tripulació que visita la ciutat de Barcelona en el seu temps lliure. D’altra banda, s’ha pogut constatar que el sector dels creuers també té un impacte important en el mercat laboral. Així, aquesta activitat ha permès mantenir 6.759 llocs de treball. Així mateix, genera unes rendes fiscals de 152 milions d’euros en impostos estatals i autonòmics, així com a través de la taxa turística. En aquest sentit, Sixte Cambra ha destacat que aquest estudi contribueix a “valorar l’autèntica dimensió econòmica i social d’un trànsit que en els últims anys ha adquirit una gran importància com a generador d’inversions, ocupació i activitat econòmica”.

D’altra banda, l’estudi també detalla les inversions i oportunitats futures per al sector dels creuers a Catalunya. Així, en el període comprès entre els anys 2000 i 2014 s’han invertit 109 milions d’euros per a infraestructures lligades a aquesta activitat, dels quals un 86% prové de l’empresa privada i un 20% de l’exterior. Així mateix, la majoria de les principals navilieres han desplaçat les seves seus centrals a Barcelona, ​​atès la seva condició de port base per a creuers. Finalment, també s’han tingut en compte les oportunitats empresarials que suposa el satisfer les necessitats i demandes dels creueristes. Pel que fa al futur, el president del port de Barcelona, ​​Sixte Cambra, ha assegurat que “l’estratègia de l’enclavament segueix sent la de fidelitzar navilieres, perquè a més port base més impacte econòmic i aquesta és una activitat que aporta estabilitat”.

La principal beneficiada d’aquest negoci és la capital catalana, sobretot perquè el 75% de l’efecte total dels creuers es queda a la ciutat, el que representa 313.400.000 d’euros de contribució al PIB i 5.039 llocs de treball. Pel que fa a l’aportació diària d’aquesta activitat, s’estima que l’arribada de creuers al port de Barcelona comporta una facturació diària de 2,2 milions d’euros a Catalunya, dels quals 1,7 milions es queda a la ciutat de Barcelona. D’altra banda, un dels punts que reflecteix l’estudi són els efectes positius d’aquesta activitat per a altres sectors de l’economia catalana pel que fa a generació d’ocupació. Així, del total de llocs de treball generats per la indústria dels creuers, 2.764 d’ells pertanyen a sectors com la logística, la fabricació de productes alimentaris, la indústria metal·lúrgia, les indústries químiques, etc.

Font: El Vigia
Foto: Mark_M/ flickr

Fecha del Taller: