Els clústers CIAC i Railgrup cooperaran en la gestió de projectes de mobilitat sostenible

El CIAC, el clúster de la indústria de l’automoció i Railgrup, el clúster de la indústria del ferrocarril, han establert un acord de cooperació posant així de manifest la seva rellevància com a òrgans impulsors i vertebradors en dos sectors clau de l’economia.

Es tracta d’una iniciativa emmarcada en la política de clústers d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, per a la col·laboració en matèria de mobilitat sostenible entre els dos clústers. En concret, la seva finalitat és la de crear plataformes de coordinació i cooperació per a la gestió de projectes comuns així com per a la gestió de plans conjunts.

L’acord intersectorial, que pretén ser un model de cooperació a seguir per altres agents de la industria, ha estat signat per Vicenç Aguilera, president de CIAC, i Enric Ticó, president de Railgrup,

El Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya, constituït el 2015, és una associació de més de 130 empreses vinculades al sector de l’automoció amb seu a Catalunya i amb activitat de R+D+I. El propòsit principal de l’associació és reforçar la competitivitat de la indústria de l’automòbil com a motor de l’economia catalana.

El clúster Railgrup creat l’any 2002 amb vocació d’impulsar el desenvolupament del sector ferrocarril a Espanya a tots els nivells, té per objectiu potenciar la competitivitat global dels seus membres dins i fora del país. Actualment compta amb unes 100 empreses associades.

Fecha del Taller: