Els agroalimentaris i la mercaderia general empenyen els tràfics de Port Tarragona per sobre dels 30 milions de tones el 2022

Port de Tarragona tanca l’any 2022 amb 30.036.969 tones en tràfic de mercaderies, un resultat impulsat principalment pels productes agroalimentaris i per la càrrega general. Aquest resultat ha estat possible perquè Port Tarragona ha estat una porta estratègica per a l’entrada de productes agroalimentaris al mercat peninsular durant l’any 2022, especialment en els últims mesos de l’any, ja que el tràfic de cereals, pinsos i farines ha establert un nou record històric amb 5,95 milions de tones, superant els 5,76 milions de tones de l’any 2019. Port Tarragona tanca l’any 2022 amb uns ingressos de gairebé 64 milions d’euros, un 20% més que el 2021, en el qual va obtenir uns resultats de 53,23 milions d’euros. El resultat total de 2022 se situa lleugerament per sota del de 2021, un 5,1 % menys, si comparem els tràfics globals marítims i terrestres d’un any i altre. Per al Port de Tarragona, “les xifres de tràfics 2022 segueixen, en general, la línia del conjunt del sistema portuari estatal i, en particular superen els 30 milions de tones, la qual cosa situa el Port de Tarragona entre els 10 ports amb major volum de mercaderies”.

Els responsables de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) consideren que “són uns bons resultats si tenim en compte els reptes que el Port ha hagut de fer front durant 2022; per un costat, els efectes de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia en el tràfic de cereals i de cru de petroli, l’increment del preu de l’energia i la inflació; i per un altre, la situació al hinterland portuari, amb l’aturada d’activitat del principal client de clúster petroquímic de Tarragona durant dos mesos per realitzar inversions per 100 milions d’euros i els efectes en els rendiments derivats de les negociacions per l’adaptació a la nova normativa reguladora de l’estiba”.

L’APT obre l’etapa Rumb #EcoPort2027 atès que “la solidesa econòmica del Port permetrà seguir amb bon ritme el cicle inversor en les infraestructures estratègiques que permetran que el Port de Tarragona enfronti amb garanties d’èxit un futur marcat per la sostenibilitat, la transició energètica i la transformació econòmica”.

Rècord d’agroalimentaris

El Port de Tarragona és la porta d’entrada de sòlids a lloure i en concret dels productes agroalimentaris que abasteixen gran part de Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra i Castella. Aquesta gamma de productes ha estat protagonista a principis de 2022 per la preocupació per l’efecte sobre les exportacions d’Ucraïna a causa de l’agressió russa i, a finals d’any, per l’arribada de més d’1 milió de tones només al mes desembre.

Sòlids a lloure

El Port de Tarragona és el segon port del sistema estatal en tràfics de sòlids a granel, rere Gijón i davant Castelló. Els sòlids a lloure és el grup de mercaderies que més ha crescut en aquest 2022 arribant als 9,32 milions de tones, la qual cosa significa un increment del 20,4% respecte de 2021. Dins d’aquest grup, el tràfic de cereals i farines han establert un nou record històric amb 5,95 milions de tones, superant els 5,76 milions de tones de l’any 2019.

La importació de cereals ha estat molt important per les males collites a Espanya i França a causa de la sequera i, malgrat la guerra, Ucraïna ha pogut exportar gràcies al corredor alimentari impulsat per les Nacions Unides i gestionat per Turquia. Tant és així que Ucraïna ha estat el principal país d’origen dels cereals amb 1,32 milions de tones (l’any 2021 van ser 762.000 tones), un augment molt significatiu respecte a l’any anterior. El segon origen és Brasil amb 1,23 milions de tones (l’any anterior es van moure 527.000 tones) i, amb xifres menors, Bulgària (245.000 tones), Lituània (227.000 tones), EUA (220.000 tones) i Romania (213.000 tones).

L’excel·lent comportament del tràfic de cereals continua situant el Port Tarragona en el primer lloc del sistema portuari espanyol i de la Mediterrània en moviment d’aquest producte agroalimentari.

També, enquadrat dins d’aquest grup de mercaderies, cal destacar el bon comportament del carbó i el coc del petroli amb 2,9 milions de tones mogudes (principalment amb destinació Itàlia, a l’illa de Sardenya).

Líquids a doll

Els líquids a doll tornen a registrar les millors xifres absolutes dels tres grans grups de mercaderies. L’any 2022 es va tancar amb 17,66 milions de tones, un descens d’un 16,4% respecte de l’any 2021. En el paquet energètic s’ha deixat notar el període d’inactivitat del client principal del Port per poder fer inversions de fins a 100 milions d’euros en la millora i la modernització de les instal·lacions del Complex Industrial de Tarragona. L’aturada de quasi dos mesos s’ha deixat notar en els següents productes energètics: en el cru de petroli, que s’ha situat en 7,85 milions de tones; el fueloil en 2,3 milions de tones; el gasoil amb 543 mil tones; i els altres productes petrolífers, 2,8 milions de tones, que han registrat un decrement total de 2,277 milions de tones.

No obstant això, cal destacar el cas de productes que, sense assolir xifres rècord, obtenen dades significatives, com els biocombustibles amb un increment del 18,9% respecte a 2021 o els gasos energètics del petroli amb 1,35 milions de totes amb un creixement del 44,3% respecte de l’any 2021, la qual cosa reflecteix l’aposta i el treball del Port i l’efecte de les inversions realitzades per les empreses que operen en el moll de la Química i la resta de les instal·lacions per líquids.

Càrrega general

La càrrega general ha registrat un augment del 4,9% el 2022 respecte a l’any anterior. Mentre que el 2021 es van registrar 2.282.446 tones, el 2022 van ser 2.395.217 tones.

Mercaderia general convencional o no contenitzada

Presenten bons resultats els moviments de mercaderia general convencional amb 1,61 milions de tones, el segon any del rànquing i, dins d’aquesta categoria, els productes siderúrgics amb 604.000 tones (marítim) i 56.600 tones (terrestre), també segon millor any, tot i registrar -en ambdós casos- dades inferiors a les de l’exercici 2021.

Contenidors

Una xifra rellevant de 2022 són les 775.829 tones en contenidors, una xifra que representa un increment del 58,4% respecte a 2021, on es va ratllar el mig milió de tones (489.760 tones). Des del punt de vista del nombre de TEU manipulades (Twenty-Foot Equivalent Unit), 2022 registra un augment del 52,2% respecte a l’any 2021, passant de les 54.758 a les 83.335 unitats, derivat de l’arribada durant uns mesos de vaixells de la naviliera MSC.

Paper i pasta de paper

El moviment del paper i pasta de paper amb un 454.000 tones suposa un increment del 9% respecte de l’any 2021.

Gran augment en vehicles

Finalment, el bon comportament de la càrrega general també ha estat gràcies a l’augment de moviment de vehicles que passen pels molls tarragonins. S’ha passat dels 135.378 vehicles moguts l’any 2021 als 171.615 de l’any 2022, el que suposa un creixement del 26,8% i de 36.237 unitats en xifres absolutes. A aquestes xifres caldria afegir els 76.318 vehicles moguts per trànsit terrestre, la qual cosa fixa el total de vehicles moguts en 27.933 unitats.

Aquestes bones xifres venen acompanyades per la bona valoració atorgada pels fabricants d’automòbils en l’enquesta d’ANFAC (Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions) de 2021. L’Estudi de valoració de la logística marítimo- portuària situa el Port Tarragona al capdavant del rànquing de ports per a aquest servei amb una nota de 4,4 sobre 5, juntament amb el Port de Pasaia per segon any consecutiu.

Bons resultats econòmics

En l’apartat de resultats econòmics, el Port de Tarragona ha tancat l’exercici 2022 amb uns ingressos de més de 63,8 milions d’euros, la qual cosa suposa un 20e més que l’any 2021. L’EBITDA ha estat de 36,95 milions d’euros, mentre que el resultat d’explotació és de 13,4 milions d’euros, tres vegades més que al 2021.

Pel que fa a altres indicadors econòmics, l’any 2022 es van invertir 24,1 milions, la qual cosa representa un compliment del 76% del pla d’inversions i un cash flow de 34,2 milions d’euros, i presenta una tresoreria de 52,4 milions d’euros.

La robustesa econòmica del Port permetrà donar un nou impuls al cicle inversor en infraestructures estratègiques que garanteixin la competitivitat i la sostenibilitat del Port de Tarragona. La nova presidència de Saül Garreta fa una aposta decidida per la descarbonització del Port amb el convenciment que “els primers a assolir una activitat 100% sostenible, seran els que aconseguiran un millor posicionament en la nova economia i, per tant, ser els més competitius”.

Fecha del Taller: