Els accessos ferroviaris del Port de Barcelona reben més de 36 milions dels fons europeus

La Comissió Europea (CE), mitjançant el programa Connecting Europe Facility (CEF), ha atorgat 36,1 milions d’euros al Port de Barcelona i a l’ADIF per a la construcció dels accessos ferroviaris al recinte portuari. Aquesta xifra correspon al 30% del total de l’obra, pressupostada en 120,4 milions d’euros.

El Port de Barcelona va sol·licitar aquesta subvenció per al projecte “Nou accés ferroviari sud per al Port de Barcelona (Fase 2). Treballs de connexió”, que té per objectiu connectar la zona de l’ampliació sud de l’enclavament amb la xarxa ferroviària d’interès general i amb la terminal de Can Tunis. Els treballs inclouen la construcció de 10,8 kilòmetres d’accés ferroviari per connectar l’àrea d’expansió del Port a la xarxa ferroviària general en doble ample (ibèric i internacional) i la millora de la connexió amb la terminal de Can Tunis.

La Comissió Europea ja ha fet un primer avançament de part dels fons, en concret de 5,4 milions d’euros, dels quals 2,9 milions corresponen al Port de Barcelona i 2,5 milions d’euros a l’ADIF. Per la seva banda, el Port de Barcelona ha iniciat el procés de licitació de la seva actuació amb l’obra “Nou accés ferroviari. Vies d’accés i expedició/recepció”, que suposa una inversió de 23 milions d’euros. Les obres, que començaran el proper mes de maig amb un termini de 10 mesos, inclouen l’execució del ramal d’accés de via general fins a l’antiga llera del riu Llobregat i la construcció d’una terminal d’expedició i recepció de 750 metres de longitud operativa, que estarà situat al costat de la terminal de contenidors BEST.

Els accessos ferroviaris del Port de Barcelona són part del Corredor Mediterrani, un dels eixos estratègics de la Xarxa Transeuropea de Transports (Trans-European Transport Networks, TEN-T).

El desenvolupament dels accessos ferroviaris al Port de Barcelona contribuirà a consolidar la interconnexió i l’operativitat de la Xarxa Transeuropea de Transports, tot integrant l’enclavament català en el principal eix intermodal de mercaderies que vertebrarà la Península Ibèrica i l’Europa central i oriental.

Fecha del Taller: